Wat is discriminatie?

Wat is discriminatie?

Discriminatie is het ongelijk behandelen en achterstellen van mensen op basis van kenmerken die er niet toe (mogen) doen. Mensen worden onterecht buitengesloten omdat ze anders zijn. Denk aan: leeftijd, seksuele gerichtheid, godsdienst of levensovertuiging, ras, geslacht, nationaliteit, handicap of chronische ziekte, politieke overtuiging, burgerlijke staat, soort arbeidscontract (vast of tijdelijk) en arbeidsduur (fulltime of parttime).

Is het maken van onderscheid altijd discriminatie? Nee! Er zijn situaties waarin het heel normaal is om onderscheid te maken tussen mensen. Als je een activiteit voor alle ouderen in jouw dorp of wijk organiseert, dan is het logisch dat je deelnemers uitnodigt van een bepaalde leeftijd. Dat doe je immers ook als je iets voor kinderen of jongeren organiseert. Je maakt dan onderscheid op leeftijd, want je wilt bepaalde leeftijdsgroepen bereiken.

Bij discriminatie maak je verboden onderscheid tussen mensen. Je maakt onderscheid waarmee je anderen in hun vrijheid beperkt, zonder dat hiervoor objectief gezien een goede reden is. Denk bijvoorbeeld aan een winkelier die bepaalde klanten anders behandelt dan andere klanten. Of aan een bedrijf die weigert om goederen te leveren aan mensen met een bepaalde huidskleur, genderidentiteit of seksuele voorkeur.

Discriminatiegronden

Heb je het gevoel gediscrimineerd te worden op één van de volgende wettelijk vastgestelde gronden? Of twijfel je? Meld het ons. Oók als de discriminatiegrond of kenmerken van jouw persoonlijke ervaring er niet tussen staat.

 

 • Leeftijd

  In Nederland mag je leeftijd geen reden zijn om ongelijk behandeld te worden bij het zoeken naar of hebben van werk of bij het volgen van beroepsonderwijs.

  Enkele voorbeelden waarbij sprake kan zijn van discriminatie op grond van leeftijd:

  • Een bedrijf zoekt voor een vacature een ‘pas afgestudeerde’.
  • Een man wordt afgewezen voor een functie omdat hij te oud is.
  • Een vrijwilligersorganisatie beëindigt het vrijwilligerscontract van een vrijwilliger omdat deze tachtig jaar is geworden.
 • Seksuele gerichtheid

  In Nederland mag je niet ongelijk worden behandeld vanwege je seksuele gerichtheid. Het feit dat je hetero-, homo- of biseksueel bent, mag geen reden zijn voor onderscheid.

  Enkele voorbeelden waarbij sprake kan zijn van discriminatie op grond van seksuele gerichtheid:

  • Twee mannen worden op straat uitgescholden en bedreigd omdat zij hand in hand lopen.
  • Een werkgever verleent een lesbisch paar geen verlof voor hun huwelijk.
  • Een homostel wordt niet toegelaten op de camping omdat het een familiecamping is.
 • Godsdienst en levensovertuiging

  In Nederland ben je vrij om te geloven wat je wilt. Het hebben van een bepaald geloof of een bepaalde levensovertuiging mag geen reden zijn om uitgesloten te worden van bijvoorbeeld werk of onderwijs.

  Enkele voorbeelden waarbij sprake kan zijn van discriminatie op grond van godsdienst of levensovertuiging:

  • Een moslima mag geen hoofddoek dragen op het werk.
  • Een christen kan op zondag niet meedoen aan het toelatingsexamen voor een studie en kan daardoor niet met de studie starten.
  • Een joodse man wordt op straat uitgescholden vanwege het dragen van een keppeltje.
 • Ras

  In Nederland mag je huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming geen reden zijn voor ongelijke behandeling.

  Enkele voorbeelden waarbij sprake kan zijn van discriminatie op grond van ras:

  • Een jongen wordt door de portier van een discotheek geweigerd omdat hij een donkere huidskleur heeft.
  • Een werknemer met een migratieachtergrond krijgt op het werk geen kans om promotie te maken omdat autochtone collega’s voorrang krijgen.
  • Een vrouw kan geen verzekering afsluiten omdat zij Roma is.
 • Geslacht

  In Nederland mag je niet ongelijk behandeld worden vanwege je geslacht. Man, vrouw, transgender en mensen die niet of niet helemaal bij het ene of het andere geslacht horen, worden met deze grond beschermt tegen ongelijke behandeling. Discriminatie vanwege zwangerschap valt ook onder discriminatie op grond van geslacht.

  Enkele voorbeelden waarbij sprake kan zijn van discriminatie op grond van geslacht:

  • Het arbeidscontract van een werkneemster wordt niet verlengd omdat zij zwanger is.
  • Een transvrouw wordt de toegang ontzegt tot de damestoiletten.
  • Een werkneemster verdient een aanzienlijk lager salaris dan een mannelijke collega die hetzelfde werk verricht.
 • Nationaliteit

  In Nederland mag je niet ongelijk worden behandeld vanwege de nationaliteit die in je paspoort staat. Ook je zogeheten status (soort verblijfsvergunning) valt onder de grond nationaliteit.

  Enkele voorbeelden waarbij sprake kan zijn van discriminatie op grond van nationaliteit:

  • Een buitenlandse seizoenswerker verdient minder dan zijn Nederlandse collega’s die hetzelfde werk verrichten.
  • Een bank weigert een echtpaar een hypotheek te geven omdat 1 van de partners een tijdelijke verblijfsvergunning heeft.
  • Een werkgever wijst een sollicitant af omdat deze een niet-Nederlandse nationaliteit heeft.
 • Handicap of chronische ziekte

  In Nederland mag je geen nadeel ondervinden van je handicap of chronische ziekte bij het zoeken naar of hebben van werk, bij het volgen van onderwijs, bij huisvesting, het uitgaan of in het openbaar vervoer.

  Enkele voorbeelden waarbij sprake kan zijn van discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte:

  • Een uitzendorganisatie weigert een intakegesprek met een dove man vanwege zijn handicap.
  • Een werkgever weigert een sollicitant aan te nemen omdat deze een arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft.
  • Een horecagelegenheid wil geen mensen in rolstoelen in de zaak.
 • Politieke overtuiging

  In Nederland mag je politieke overtuiging geen reden zijn voor ongelijke behandeling op het gebied van werk, onderwijs en het afnemen van goederen en diensten.

  Enkele voorbeelden waarbij sprake kan zijn van discriminatie op grond van politieke overtuiging:

  • Een werkneemster wordt ontslagen vanwege haar mening in een politieke discussie, die anders was dan die van haar werkgever.
  • Een politieke partij kan geen rekening openen bij een bank omdat de bank de activiteiten van de partij beschouwt als maatschappelijk niet aanvaardbaar.
 • Burgerlijke staat

  In Nederland mag je burgerlijke staat (gehuwd, ongehuwd, samenlevings- contract, geregistreerd partnerschap, gescheiden of wettig of onwettig kind) of leefsituatie (alleenstaande) geen reden zijn voor ongelijke behandeling.

  Enkele voorbeelden waarbij sprake kan zijn van discriminatie op grond van burgerlijke staat:

  • Een werkneemster krijgt van haar werkgever geen extra verlofdagen voor het aangaan van een geregistreerd partnerschap, terwijl collega’s dat wel krijgen als ze gaan trouwen.
  • Alleenstaanden betalen een hogere lidmaatschapscontributie dan (echt)paren per persoon zijn verschuldigd.
  • Twee studenten mogen hun theologieopleiding niet voortzetten omdat zij ongehuwd samenwonen.
 • Soort contract (vast of tijdelijk)

  In Nederland mag het feit dat je een vast of tijdelijk contract hebt, geen reden zijn voor ongelijke behandeling op het gebied van arbeidsvoorwaarden.

  Enkele voorbeelden waarbij sprake kan zijn van discriminatie op grond van soort contract:

  • Een werknemer met een tijdelijk contract wordt uitgesloten van senioren- en afbouwregelingen, pensioenregelingen en vakantieregelingen.
  • Een werknemer met een tijdelijk contract krijgt geen dertiende maand uitgekeerd, terwijl de collega’s met een vaste aanstelling deze wel krijgen.
  • Een tijdelijke werknemer krijgt niet de jaarlijkse loonsverhoging toegekend.
 • Arbeidsduur (fulltime of parttime werk)

  In Nederland mag het feit dat je een parttime of fulltime dienstverband hebt, geen reden zijn voor ongelijke behandeling op het gebied van arbeidsvoorwaarden en beloning.

  Enkele voorbeelden waarbij sprake kan zijn van discriminatie op grond van arbeidsduur:

  • Bij een bedrijf komen alleen werknemers die meer dan 32 uur per week werken in aanmerking voor de seniorenregeling waarbij zij vanaf een bepaalde leeftijd minder mogen gaan werken met behoud van loon.
  • Een parttimer moet meer dienstjaren werken om voor dezelfde, automatische loonsverhoging in aanmerking te komen als een fulltimer.
  • Een parttimer ontvangt een lager uurloon dan zijn fulltime collega die dezelfde werkzaamheden verricht.

Delen via social media