Voorlichting

Preventie en educatie

In samenwerking met de Noordelijke meldpunten biedt het Meldpunt Discriminatie Drenthe een scala aan voorlichtingen. Hieronder een beknopte omschrijving. Voor meer informatie kun je contact opnemen met een medewerker.

– Mystery Guest

Beeldvorming staat centraal in deze voorlichting over diversiteit en respect. In aanwezigheid van een mystery guest. Leerlingen maken kennis met het effect van vooroordelen. Zij ervaren dat een vooroordeel echt contact in de weg staat. Er wordt ingegaan op begrippen als plagen, pesten en discrimineren. Deze voorlichting is bedoeld voor groepen 8 in het basisonderwijs, maar kan worden aangepast voor andere doelgroepen.

– Selecteren zonder vooroordelen

Voor werkgevers en leidinggevenden. In deze training wordt duidelijk dat niet alleen de sollicitant de benadeelde is, maar ook de werkgever, die immers niet beoordeelt op competenties maar op onbewuste aannames. Selecteren zonder vooroordelen is positief voor de organisatie of het bedrijf.

– Wie van de drie

Seksuele diversiteit is een thema dat zich goed leent voor Wie van de drie. Aan de buitenkant zie je immers niet wat iemands geaardheid of gender is. Terwijl we denken van wel! Zowel jongeren als volwassenen baseren meningen en (voor)oordelen op basis van iets wat ze menen te zien. We vullen het zelf al in, terwijl het aan de buitenkant onmogelijk is te zien of iemand op vrouwen, mannen of beide balt. En zelfs of iemand een jongen of meisje is, is niet met zekerheid te zeggen op basis van het uiterlijk. Wie van de drie maakt duidelijk dat niets is wat het lijkt.

– Discriminatie van toen en nu

Hoe staan we er in Nederland voor wat betreft discriminatie? En hoe was dat vroeger? Tijdens de Tweede Wereldoorlog hadden de nazi’s een heel systeem van onderscheid ontwikkeld. In Discriminatie van toen en nu duiken we aan de hand van een indrukwekkende documentaire in deze duistere geschiedenis. Samen gaan we op zoek naar verschillen en overeenkomsten van discriminatie van toen en nu.

– 40 dagen niet schelden

Een uitdaging van veertig dagen die in een echt contract wordt vastgelegd en waarmee kinderen bewust worden van het effect van hun taalgebruik. Het project sluit af met het uitreiken van een certificaat door een bekend persoon. Uit de reacties van deelnemende scholen blijkt dat niet alleen het schelden afneemt, maar dat er ook significant minder gepest wordt.

– Zien=kennen

Deze informatieve werkvorm gaat over discriminatie, polarisatie, diversiteit en identiteit. Om signalen te kunnen duiden heb je een context nodig. Maar wie bepaalt de context? Met ondersteuning van theorie bekijken we hoe een professional een bijdrage kan leveren aan het tegengaan van een polarisatie- of radicaliseringsproces.

– De makelaar en de clown

Via een spel met levensgrote foto’s van willekeurige mensen krijgen leerlingen inzicht in hoe vooroordelen ontstaan, hoe die ons beïnvloeden en hoe het anders kan.

– De gekleurde bril

Je ogen bepalen niet alleen hoe je eruit ziet, maar ook hoe anderen je waarnemen. Je selecteert en screent mensen dagelijks op uiterlijke kenmerken. Geheel in stijl begint de workshop met een gekleurd begin. Ondersteund door een film over racisme geeft deze werkvorm kennis en inzicht over polarisatie, macht, racisme en andere uitsluitingsvormen.

– Beautiful people

De meldpunten beschikken over een uitgebreid netwerk van getrainde vertellers – onder andere vluchtelingen- die met leerlingen hun bijzondere levensverhaal willen delen. Ook geschikt voor andere groepen deelnemers.

– De talkshow

De scheidslijn tussen dader en slachtoffer is soms flinterdun. Deze workshop laat zien hoe snel mensen een oordeel hebben en hoe waardevol het is om ook de andere kant van het verhaal te horen.

– Lespakket over het thema ‘Anders’

Mag je ook in Drenthe zijn wie je bent? De film Anders is een speciaal ontwikkeld lespakket voor leerlingen van klas 3 en 4 havo/vwo en voor leerlingen van klas 1 en 2 van het mbo. Het lespakket bestaat uit de film Anders, drie lesbrieven en een evaluatieformulier. De film ‘Anders’ geeft aandacht aan de positie van transgenders en in het algemeen de acceptatie van mensen die anders zijn. De film vertelt het verhaal van de 14-jarige Alex die worstelt met zijn identiteit en manier waarop de omgeving naar hem kijkt. Naar aanleiding van de film is het thema ‘Anders’ breed te benaderen (actief en op een persoonlijke manier). Het lespakket is voor scholen in Drenthe kosteloos beschikbaar.

Delen via social media