Samenwerking met politie

Samenwerking met politie

  • Discriminatie is strafbaar. We werken samen met politie en OM. In de aanwijzing discriminatie van het OM staat hoe politie en justitie dienen om te gaan met strafrechtelijke discriminatie. De aanwijzing stelt regels omtrent de opsporing en vervolging van discriminatie, samenwerking tussen OM, lokaal bestuur, politie en het meldpunt discriminatie.
  • Meerwaarde van het meldpunt: voor de politie zijn discriminatiezaken belangrijk, maar ook één van de vele prioriteiten. Discriminatiezaken die specifieke expertise vragen zijn voor het meldpunt dagelijks werk.
  • Elkaar kennen doet elkaar vinden. Op alle basiseenheden van de politie geven we een korte introductie met enkele aandachtspunten in de briefing.
  • In elke basiseenheid is een taakaccenthouder Discriminatie. Deze functioneert als aanspreekpunt voor collega’s en heeft een korte lijn met het meldpunt.
  • We zitten regelmatig met de taakaccenthouders om de tafel om discriminatiezaken goed af te stemmen en te volgen.
  • Op politieregioniveau hebben we periodiek overleg met het OM, het expertisecentrum van de politie, het COC en de de noordelijke meldpunten discriminatie.

 

 

Foto: Dutchmen Photography / Shutterstock.com

Delen via social media