Projecten

Meldpunt met mystery guest naar basisschool

In de komende maanden gaan medewerkers van het meldpunt met een gastles over plagen pesten en discriminatie langs basischolen. Dit beproefde interactieve lesprogramma is bedoeld voor groep 8. In elke Drentse gemeente zijn wel 1 of meerdere scholen warm gelopen voor dit programma.

Samenwerking met politie

  • Discriminatie is strafbaar dus werken we samen met politie en OM. In de aanwijzing discriminatie van het OM staat hoe politie en justitie dienen om te gaan met strafrechtelijke discriminatie. De aanwijzing stelt regels omtrent de opsporing en vervolging van discriminatie, samenwerking tussen OM, lokaal bestuur, politie en het meldpunt discriminatie.
  • Meerwaarde van het meldpunt: voor de politie zijn discriminatiezaken belangrijk maar ook één van de vele prioriteiten, zaken die specifieke expertise vragen, voor het meldpunt zijn discrimiantie zaken dagelijks werk.
  • Elkaar kennen doet elkaar vinden. Op alle basiseenheden van de politie geven we een korte introductie met enkele aandachtspunten in de briefing.
  • In elke basiseenheid is een taakaccenthouder discriminatie. Deze functioneert als aanspreekpunt voor collega’s en heeft een korte lijn met het meldpunt.
  • Met taakaccenthouders zitten we regelmatig om de tafel om discriminatie zaken goed af te stemmen en te volgen.
  • Op politieregioniveau hebben we periodiek overleg met het OM, het expertise centrum van de politie, het COC en de de noordelijke meldpunten discrimantie.