Projecten

Preventie: educatie, voorlichting en trainingen

Meldpunt Discriminatie Drenthe besteedt veel aandacht aan preventie. In al onze educatie, voorlichtingen en trainingen op maat draait het om het creëren van bewustwording. Mag iedereen zichzelf zijn in Drenthe? Respecteren we elkaar? En tolereren we elkaar? Wij gaan hierover graag het gesprek met je aan en zoeken hierbij natuurlijk ook graag de samenwerking op!

Of je nu in Drenthe woont, werkt of dat je er toevallig met vakantie bent, je komt altijd wel ergens mensen tegen. Kijk je dan vooral naar de verschillen tussen mensen? Of zoek je graag de overeenkomsten op? Het Meldpunt Discriminatie Drenthe heeft verschillende interactieve gastlessen, workshops en trainingen voor scholen, instellingen en bedrijven. Waar nodig ontwikkelen we materiaal op maat.

Samenwerking met politie

  • Discriminatie is strafbaar. We werken samen met politie en OM. In de aanwijzing discriminatie van het OM staat hoe politie en justitie dienen om te gaan met strafrechtelijke discriminatie. De aanwijzing stelt regels omtrent de opsporing en vervolging van discriminatie, samenwerking tussen OM, lokaal bestuur, politie en het meldpunt discriminatie.
  • Meerwaarde van het meldpunt: voor de politie zijn discriminatiezaken belangrijk, maar ook één van de vele prioriteiten. Discriminatiezaken die specifieke expertise vragen zijn voor het meldpunt dagelijks werk.
  • Elkaar kennen doet elkaar vinden. Op alle basiseenheden van de politie geven we een korte introductie met enkele aandachtspunten in de briefing.
  • In elke basiseenheid is een taakaccenthouder Discriminatie. Deze functioneert als aanspreekpunt voor collega’s en heeft een korte lijn met het meldpunt.
  • We zitten regelmatig met de taakaccenthouders om de tafel om discriminatiezaken goed af te stemmen en te volgen.
  • Op politieregioniveau hebben we periodiek overleg met het OM, het expertisecentrum van de politie, het COC en de de noordelijke meldpunten discriminatie.

Delen via social media