Wat doen wij?

Klachtenafhandeling

Een goede afhandeling van je klacht staat bij ons centraal. Wij helpen en ondersteunen iedereen in de provincie Drenthe die een ongewenste ervaring heeft met uitsluiting, ongelijke behandeling en discriminatie. Deze ondersteuning is in beginsel kosteloos. Je melding of klacht wordt vertrouwelijk behandeld. Daarnaast zetten wij geen stappen zonder je toestemming.

Registreren

Het is belangrijk om te weten hoeveel discriminatiegevallen er zijn en op welke gronden ze voorkomen. Daarom heb je ook de keuze om discriminatie anoniem te melden. Naast discriminatie op wettelijk vastgestelde gronden zijn wij ook geïnteresseerd in discriminatiegronden die (nog) niet wettelijk zijn vastgelegd. Wij registreren alle meldingen en signalen om een goed inzicht te krijgen op welke gronden en in welke frequentie discriminatie voorkomt in de provincie Drenthe. Zo kan er gericht tegen discriminatie worden opgetreden.

Onze cijfers van de afgelopen jaren kun je hier vinden:

Monitor 2013
Monitor 2014
Monitor Noord Nederland 2015
Monitor Noord Nederland 2016
Monitor Noord Nederland 2017

De cijfers van alle anti discriminatiebureaus in Nederland worden jaarlijks gebundeld. Deze cijfers kun je vinden op www.art1.nl.

Voorlichting en preventie

Veel mensen weten vaak niet wat er allemaal onder discriminatie valt. Discriminatie is veel breder dan rassendiscriminatie of discriminatie op basis van het geslacht. Bovendien kan het overal voorkomen. Denk aan discriminatie op het werk, in het uitgaansleven, op scholen, in de buurt, bij publieke instellingen en openbare gelegenheden. Voor meer informatie zie “over discriminatie”.

Naast de individuele ondersteuning besteden wij daarom ook aandacht aan voorlichting en preventie. Hierbij kan gedacht worden aan het bezoeken van scholen om met jongeren te praten over dit onderwerp. Als je vragen hebt of informatie wilt ontvangen over projecten, mail ons dan. Wij kijken graag wat we voor je kunnen betekenen.

Overleg in de keten

Casuïstiekbespreking
Elke maand verzamelt het noordelijk expertise centrum diversiteit per provincie alle aan discriminatie gerelateerde casuïstiek. De voortgang en samenwerking met betrekking tot deze zaken wordt regelmatig (5 keer per jaar) besproken in een gezamenlijk overleg met OM , taakaccenthouders discriminatie van de politie en het meldpunt Emmen en Meldpunt Discriminatie Drenthe. Wij hechten eraan om na elke update van casuïstiek actief de verbinding te zoeken en samenwerking aan te gaan omtrent een concrete situatie.

Regionaal Discriminatie Overleg
In Noord Nederlands verband vindt er afstemming plaats tussen het noordelijke expertise centrum diversiteit van de politie, de verschillende anti discriminatie voorzieningen, de regiopolitie en het OM.

Noordelijk overleg homofoob geweld
Tussen COC, het OM, de politie en de Anti discriminatie voorzieningen is een overleg gestart. Hierin zijn signalen besproken en is de relevantie van concrete samenwerking onderkend . De werkwijze in Friesland wordt voor Groningen en Drenthe uitgewerkt en geïmplementeerd. Behalve afspraken over hoe meldingen bijvoorbeeld worden opgenomen bij het COC en doorverwezen naar de betreffende discriminatiebureaus zal er voorlichting worden gegeven aan medewerkers van het COC.

LVTD
Landelijk vindt er kennisontwikkeling en afstemming plaats in de LVTD de Landelijke Vereniging Tegen Discriminatie.