Over ons

Wie zijn wij?

Het Meldpunt Discriminatie Drenthe is een onafhankelijke organisatie en heeft als doel het voorkomen, signaleren en bestrijden van discriminerende uitingen, gedragingen of regelgeving. Alle inwoners van de provincie Drenthe kunnen bij ons terecht. Let op: woon je in de gemeente Tynaarlo, neem dan contact op met Meldpunt Discriminatie Tynaarlo.

Volgens de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (Wga) zijn alle gemeenten verplicht om een onafhankelijk meldpunt te hebben. Sinds 2011 zijn de gemeenschappelijke krachten in Drenthe gebundeld in één gezamenlijk meldpunt: het Meldpunt Discriminatie Drenthe.

Discriminatie is het ongelijk behandelen en achterstellen van mensen op basis van kenmerken die er niet toe (mogen) doen. Alle inwoners van Drenthe die discriminatie ervaren of hiervan getuige zijn, kunnen bij ons terecht. Woon je in Tynaarlo? Dan verwijzen we je door naar het meldpunt in deze gemeente. Het MDD ondersteunt inwoners bij individuele klachten, informatie, advies en voorlichting. Er werken mensen die naar je luisteren en je kunnen helpen. Samen met jou zoeken wij naar een oplossing. Onze dienstverlening is zonder vooringenomenheid, wij oordelen niet of iets discriminatie is. Heb je geen ondersteuning en wil je (anoniem) melden? Ook dat kan!

Het MDD registreert alle meldingen die bij ons binnenkomen. We verwerken deze in onze jaarlijkse Monitor Discriminatie Noord-Nederland. Ook leveren we onze cijfers aan voor de jaarlijkse rapportage aan het Ministerie (Multi Agency Rapport).

We vinden het belangrijk dat zorgvuldig met jouw persoonlijke informatie wordt omgegaan. Wij nemen jouw privacy en dat van andere betrokkenen zeer serieus. In onze privacyverklaring informeren wij je over de wijze waarop wij met jouw persoonlijke gegevens omgaan.

CMO STAMM faciliteert Meldpunt Discriminatie Drenthe.

Een inclusieve, respectvolle Drentse samenleving

Het Meldpunt Discriminatie Drenthe wil bijdragen aan een inclusieve, respectvolle Drentse samenleving. Het is voor ons belangrijk om een goed beeld te hebben wat er lokaal speelt op het gebied van discriminatie. Naast onze dienstverlening aan inwoners, kunnen Drentse gemeenten, (maatschappelijke) organisaties, scholen en bedrijven ons op offertebasis benaderen voor informatie en advies. We zoeken nadrukkelijk verbinding, dialoog en wederzijds respect.

Delen via social media