BIJ DE DISCRIMINATIEMELDPUNTEN IN NOORD-NEDERLAND WORDT STEEDS VAKER MELDING GEMAAKT VAN ONGELIJKE BEHANDELING OP GROND VAN HANDICAP/CHRONISCHE ZIEKTE.

Dat blijkt uit de Monitor Noord-Nederland 2018 die de drie noordelijke discriminatiemeldpunten (antidiscriminatievoorzieningen) en de Politie-eenheid Noord-Nederland vandaag presenteren. Voor het vierde jaar op rij is er bij de discriminatiegrond handicap/chronische ziekte een stijging waarneembaar bij de Meldpunten.

In 2018 werd er 71 keer melding gemaakt van discriminatie op deze grond. In 2017 was dit 60 keer het geval en in 2016 ging het om 44 meldingen. In 2015 waren er nog 35 meldingen. In de jaren daarvoor waren deze aantallen nog kleiner.
De Monitor bevat de gezamenlijke cijfers over discriminatiemeldingen die bij de Meldpunten en de Politie zijn binnengekomen en geregistreerd. Ook het College voor de Rechten van de Mens heeft haar cijfers beschikbaar gesteld. In Noord-Nederland zijn bij de politie 310, bij de Discriminatie Meldpunten 440 en bij het College voor de Rechten van de Mens 35 meldingen binnengekomen over ervaringen van discriminatie van burgers, this post.

Het aantal discriminatiemeldingen op grond van herkomst of huidskleur is bij de Meldpunten de
afgelopen jaren nagenoeg gelijk; in 2018 werd dit in 191 gevallen genoemd als discriminatiegrond. Bij de politie laten de cijfers een grilliger verloop zien. De reden hiervoor is niet bekend; er is aanvullend onderzoek noodzakelijk om te achterhalen waardoor dit kan.

De arbeidsmarkt is verreweg het meest genoemde terrein waarop gediscrimineerd wordt bij meldingen van de Meldpunten. In 2018 gingen 109 van de 440 meldingen over ongelijke behandeling op de
arbeidsmarkt. Daarnaast wordt de openbare ruimte ook vaak aangewezen als een plek waar discriminatie ervaren of gesignaleerd wordt.

De Monitor Discriminatie kan gezien worden als een compacte, publieksvriendelijke factsheet rondom het thema ‘discriminatie’ in Noord-Nederland. Naast de cijfers over discriminatie informeert de Monitor over op welke wijze de Meldpunten d.m.v. voorlichtingen en gastlessen aandacht schenken aan deze thematiek.