Klachtenprotocol

Het Meldpunt Discriminatie Drenthe gebruikt als basis het landelijke protocol klachtbehandeling. In dit protocol lees je de wijze waarop een klacht wordt behandeld door ons Meldpunt. Meer weten? Lees het landelijk protocol klachtbehandeling.

Heeft u een klacht over een antidiscriminatiebureau?

De landelijke vereniging van antidiscriminatiebureaus – Discriminatie.nl – wil graag dat u tevreden bent over de dienstverlening van het bureau in uw regio. Vindt u dat u niet goed wordt geholpen bij de behandeling van uw discriminatiemelding? Dan kunt u gebruik maken van de interne klachtenprocedure van het betreffende bureau. Meer informatie leest u op de website van het bureau of vraag een medewerker naar deze informatie. Als u na de interne klachtenprocedure nog steeds ontevreden bent, dan kunt u een klacht over de afhandeling van uw oorspronkelijke discriminatiemelding voorleggen aan de Externe Klacht Commissie (EKC) van Discriminatie.nl. Hoe u een klacht voorlegt aan EKC leest u in de klachtenprocedure (klik hier)