LHBT’s nog steeds op veel terreinen een slechtere leefsituatie dan niet LHBT’s

De leefsituatie van LHBT’s is op een aantal terreinen verbeterd, maar is nog steeds slechter dan die van niet-LHBT’s. Verbeterd is dat lesbische/homoseksuele personen in 2017 niet vaker geweld meemaken dan heteroseksuele personen. Daarentegen zijn LHB’s wel vaker slachtoffer van cyberpesten en voelen zij zich onveiliger dan heteroseksuelen. LHB’s, en dan met name biseksuelen, hebben een minder gezonde leefstijl en meer lichamelijke en psychische gezondheidsproblemen. Ook ervaren LHB’s meer negatieve bejegining op het werk en burn-outklachten. De ervaren leefsituatie van transgender personen steekt op alle terreinen negatief af in vergelijking met cisgender (niet transgender) personen.

Dit zijn enkele conclusies uit de publicatie LHBT-monitor 2018: De leefsituatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender personen in Nederland.