Heeft melden zin?

Heeft melden zin?

Ja, melden heeft altijd zin! Alleen als discriminatie gemeld wordt, kan er iets aan gedaan worden. Het Meldpunt Discriminatie Drenthe kan je helpen door deskundig en vertrouwelijk advies te geven over je situatie en je te begeleiden bij eventuele vervolgstappen.

Wie een discriminatie-ervaring heeft, weet hoe pijnlijk het kan zijn om afgewezen te worden om wie je bent. Mensen kijken dan niet naar wat je doet of kunt. Mensen die gediscrimineerd worden, worden aangetast in hun menselijke waardigheid. Op het werk leidt discriminatie tot slechte prestaties, ziekteverzuim en uitval van personeel. De saamhorigheid in de buurt en de sfeer op school worden door discriminatie naar beneden gehaald. Discriminatie heeft dus niet alleen schadelijke gevolgen voor individuen, maar ook voor de samenleving als geheel. (bron: art.1)

Jouw melding is belangrijk om meer inzicht te krijgen in hoe en hoe vaak discriminatie voorkomt, zodat er doelgericht beleid ontwikkeld kan worden om discriminatie te bestrijden.

Het melden van discriminatie is dus erg belangrijk!

Delen via social media