Heeft melden zin?

Heeft melden zin?

Ja, melden heeft altijd zin! Als iemand je afwijst om wie je bent, is dat erg pijnlijk. Mensen benadrukken dan vooral dat je anders bent. Daarom behandelen ze jou ook anders. Op jouw werk of op school, op straat of bijvoorbeeld in een winkel. Als je discriminatie meldt, kunnen we er samen iets aan doen.

Of het nu gaat om discriminatie vanwege je geloof, afkomst, sekse, seksuele gerichtheid, leeftijd of handicap/chronische ziekte: het Meldpunt Discriminatie Drenthe is er voor jou.

We kunnen je helpen met:

  • Informatie.
  • Advies (deskundig en vertrouwelijk).
  • Of: begeleiden bij stappen die je kunt zetten om jouw situatie te verbeteren.

Dankzij jouw melding weten we waar discriminatie in Drenthe is. Hoe vaak het gebeurt. En op welke gronden mensen je anders behandelen. Hiermee kunnen wij bijvoorbeeld samen met scholen, organisaties en gemeenten kijken of we nog meer kunnen doen om discriminatie aan te pakken. Zo werken we samen aan een Drentse samenleving waarin iedereen mee telt.

Het melden van discriminatie is dus erg belangrijk!

Delen via social media