Monitor Discriminatie 2019 Noord-Nederland

Monitor Discriminatie 2019 Noord-Nederland

In Noord-Nederland is het aantal meldingen van discriminatie flink gestegen. Dat blijkt uit de Monitor Discriminatie 2019 Noord-Nederland, die de drie noordelijke discriminatiemeldpunten (antidiscriminatievoorzieningen) en de Politie-eenheid Noord-Nederland vandaag...

Mensenrechten in Coronatijd

Mensenrechten staan aan de basis van de maatregelen die getroffen zijn door de overheid om de coronacrisis aan te pakken. De overheid is namelijk verplicht om te zorgen voor een zo goed mogelijke gezondheid van iedereen en heeft hierdoor de mogelijkheden om vergaande...

Ervaren discriminatie in Nederland – SCP rapport

Ruim een kwart (27%) van de Nederlandse inwoners ervaart discriminatie. Dit is vergelijkbaar met vijf jaar geleden. Opvallend is de groei in de mate van ervaren discriminatie in het onderwijs. Het gaat hier bovendien relatief vaak om ernstige vormen van discriminatie,...

Monitor discriminatie Noord-Nederland 2018

BIJ DE DISCRIMINATIEMELDPUNTEN IN NOORD-NEDERLAND WORDT STEEDS VAKER MELDING GEMAAKT VAN ONGELIJKE BEHANDELING OP GROND VAN HANDICAP/CHRONISCHE ZIEKTE. Dat blijkt uit de Monitor Noord-Nederland 2018 die de drie noordelijke discriminatiemeldpunten...

LHBT-monitor 2018 SCP

LHBT’s nog steeds op veel terreinen een slechtere leefsituatie dan niet LHBT’s De leefsituatie van LHBT’s is op een aantal terreinen verbeterd, maar is nog steeds slechter dan die van niet-LHBT’s. Verbeterd is dat lesbische/homoseksuele personen in 2017 niet vaker...

Kennisatelier – 18 september

Stagelopen is een essentieel onderdeel van een mbo-opleiding. Zonder stage immers geen diploma. Daarnaast is voor veel studenten de stage een belangrijke eerste kennismaking met de beroepspraktijk. Deze ervaring biedt daarmee een springplank naar de toekomst. Met name...