Andere instanties

Discriminatie.nl

Discriminatie.nl is de landelijke plek voor het melden van discriminatie. Natuurlijk kun je hier ook terecht met vragen en voor advies of voor algemene informatie op het gebied van discriminatie op alle gronden (leeftijd, seksuele voorkeur, afkomst etc.). Als je hier meldt, dan krijg je vanzelf contact met de juiste antidiscriminatievoorziening in Nederland. In Drenthe komen deze meldingen bij ons terecht (of bij Tynaarlo).

Discriminatie.nl is de landelijke branchevereniging voor antidiscriminatievoorzieningen. Wij zijn lid van deze vereniging. Iedereen die discriminatie wil of moet voorkomen en bestrijden, zoals overheden, bedrijven en belangenorganisaties, kan daarom ook bij Discriminatie.nl terecht.

Als er landelijke campagnes zijn, sluiten we hier voor Drenthe bij aan. Dat doen we ook voor campagnes vanuit de rijksoverheid waarbij Discriminatie.nl is betrokken. Zo zorgen alle antidiscriminatievoorzieningen er samen voor dat discriminatie ook op nationaal niveau voorkomen en aangepakt wordt.

College voor de Rechten van de Mens

Bij het College voor de Rechten van de Mens kun je terecht als je een oordeel wilt hebben over een discriminatie geval. Regelmatig doet het Meldpunt Discriminatie Drenthe in samenwerking met de melder een verzoek tot oordeel bij het college. Ook kun je hier terecht met al je vragen over discriminatie. Zie voor meer informatie: www.mensenrechten.nl

Online Discriminatie

Heb jij discriminerende uitingen online gezien? Meld.Online Discriminatie is het landelijke meldpunt voor alle vormen van online discriminatie. Denk aan teksten, aan foto’s of video’s waarmee een groep mensen wordt gediscrimineerd. Dit meldpunt helpt je om ervoor te zorgen dat deze uitingen verwijderd worden, of dat er aangifte wordt gedaan bij de politie. Zie hiervoor: meld.onlinediscriminatie.nl

 

Delen via social media