Andere instanties

Andere instanties

Discriminatie kan op verschillende manieren bestreden worden. Ten eerste door klachten van mensen die gediscrimineerd worden serieus te behandelen. Ten tweede door onderzoek te doen en voorlichting te geven. In Nederland houden verschillende organisaties zich daarmee bezig, waaronder Discriminatie.nl, de Commissie Gelijke Behandeling en het Meldpunt Discriminatie Internet.

Discriminatie.nl

Discriminatie.nl is de landelijke plek voor het melden van discriminatie. Natuurlijk kun je hier ook terecht met vragen en voor advies of voor algemene informatie op het gebied van discriminatie op alle gronden (leeftijd, seksuele voorkeur, afkomst etc.). Iedereen die discriminatie wil of moet voorkomen en bestrijden, zoals overheden, bedrijven en belangenorganisaties, kan bij Discriminatie.nl terecht. Zie voor meer informatie www.discriminatie.nl.

College voor de Rechten van de Mens

Bij het College voor de Rechten van de Mens kun je terecht als je een oordeel wilt hebben over een discriminatie geval. Regelmatig doet het Meldpunt Discriminatie Drenthe in samenwerking met de melder een verzoek tot oordeel bij het college. Ook kun je hier terecht met al je vragen over discriminatie. Zie voor meer informatie: www.mensenrechten.nl

Meldpunt Internet Discriminatie

Bij Meldpunt Internet Discriminatie (MinD) kan je alle discriminatie die je op internet tegenkomt melden. Zij kunnen ervoor zorgen dat deze uittingen verwijderd worden, of dat er aangifte wordt gedaan bij de politie. Zie hiervoor: www.mindnederland.nl

Anne Frank Stichting

Deze stichting heeft publieksvoorlichting (museum) en educatie als pijlers waarop de stichting steunt. De Anne Frank Stichting houdt zich bezig met de ontwikkeling van educatieve activiteiten en projecten en het verrichten van onderzoek op het gebied van racisme en extremisme. Zie voor meer informatie www.annefrank.org.

Delen via social media