De praktijkscholen en de scholen in het Voorgezet Speciaal Onderwijs in de provincie Groningen en Noord-Drenthe stimuleren gelijke kansen. Zij schenken bewust aandacht aan het tegengaan van discriminatie. Dit hebben de scholen officieel gemaakt door een gezamenlijke intentieverklaring te tekenen. Scholen geven met deze intentie nog extra aandacht om discriminatie tegen te gaan. De Europese Unie vindt dit erg belangrijk en scholen leveren daar graag een bijdrage aan.

Bewustwording gelijke kansen

De scholen ontvangen subsidie van de Europese Unie. Deze gebruiken zij om leerlingen te begeleiden richting de arbeidsmarkt. Het tegengaan van discriminatie vanwege godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras of geslacht is hierbij belangrijk. Voor de scholen is dit al de dagelijkse praktijk. Met deze intentieverklaring wordt dit nog eens extra benadrukt. De scholen proberen de leerlingen gelijke kansen te bieden op de arbeidsmarkt. Ook vragen zij hiervoor aandacht van de buitenwereld, bij bijvoorbeeld werkgevers. Zo proberen de scholen discriminatie tegen te gaan.

Discriminatie is vaak onbewust

Volgens onderzoek van de Europese Unie is discriminatie vaak onbewust gedrag. Bij het aannemen van personeel discrimineren we dus niet bewust. Toch blijkt dat er vaker medewerkers aangenomen worden van dezelfde cultuur, zonder een handicap en van het mannelijke geslacht. Het bewust maken van werkgevers bij het aannemen van personeel, is dus al een belangrijke stap.

Stevige samenwerking

De praktijkscholen en scholen in het Voorgezet Speciaal Onderwijs werken samen binnen de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe. Zij vragen gezamenlijk subsidie aan en delen kennis op het gebied van arbeidsbemiddeling click here. Ook zijn de scholen aangesloten bij Route Arbeid. Dit is een gezamenlijke methode om de jongeren vanuit deze scholen in samenwerking met gemeenten en ouders richting werk te begeleiden. De stevige samenwerking zorgt ervoor dat er ook op onderwerpen als gelijke kansen goed samen opgetrokken wordt. (bron: https://www.agentschapszw.nl/actueel/nieuwsbrieven/2017/esf-nieuwsbrief-2017-1/scholen-tekenen-voor-gelijke-kansen-en-tegen-discriminatie)