Andere instanties

Discriminatie kan op verschillende manieren bestreden worden. Ten eerste door klachten van mensen die gediscrimineerd worden serieus te behandelen. Ten tweede door onderzoek te doen en voorlichting te geven. In Nederland houden verschillende organisaties zich daarmee bezig, waaronder Art.1, de Commissie Gelijke Behandeling en het Meldpunt Discriminatie Internet.

Art.1, kenniscentrum discriminatie Nederland

Art.1 is het landelijk kenniscentrum op het gebied van discriminatie op alle gronden (leeftijd, seksuele voorkeur, afkomst etc.) Iedereen die discriminatie wil of moet voorkomen en bestrijden, zoals overheden, bedrijven en belangenorganisaties, kan bij Art.1 terecht voor informatie, onderzoek, advies en training op maat. Zie voor meer informatie www.art1.nl/info.

Commissie Gelijke Behandeling

De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) is een onafhankelijk college dat beoordeelt of in bepaalde situaties sprake is van overtreding van de gelijke- behandelingswetgeving. Oordelen van de CGB zijn niet bindend, maar worden in de meeste gevallen wel nageleefd. Zie voor meer informatie www.cgb.nl.

Meldpunt Discriminatie Internet

Het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) heeft als taak om discriminatie op het Nederlandse gedeelte van internet te bestrijden. Het MDI behandelt meldingen over discriminatie op internet en probeert gemelde strafbare uitingen verwijderd te krijgen. Ook doet het MDI onderzoek en geeft het voorlichting en trainingen aan allerlei verschillende organisaties en groepen mensen, zoals op scholen en bij de politie. Zie voor meer informatie www.meldpunt.nl.

Behalve Art.1, de CGB en het MDI zijn er in Nederland nog meer organisaties die zich inzetten tegen discriminatie.

Anne Frank Stichting

Deze stichting heeft publieksvoorlichting (museum) en educatie als pijlers waarop de stichting steunt. De Anne Frank Stichting houdt zich bezig met de ontwikkeling van educatieve activiteiten en projecten en het verrichten van onderzoek op het gebied van racisme en extremisme. Zie voor meer informatie www.annefrank.org.

Expertisecentrum Leeftijd

Het Expertisecentrum Leeftijd Is gestart als een organisatie die leeftijdsdiscriminatie ter discussie stelde en deze vorm van discriminatie bestreed. Het werkterrein is inmiddels verbreed. Ze bieden organisaties ondersteuning ( onderzoek, advisering, implementatie en het verzorgen van trainingen) voor zaken die te maken hebben met levensloop/leeftijd en arbeid. Zie voor meer informatie www.leeftijd.nl.

Het Landelijke Expertise Centrum Discriminatie

Het Landelijke Expertise Centrum Discriminatie (LECD) is het kennispunt bij het Openbare Ministerie en belast met het onderwerp discriminatie. Het doel van het LECD is het optimaliseren van de strafrechtelijke handhaving inzake discriminatie d.w.z. beleidsvorming, opsporing, vervolging en rapportage. Zie voor meer informatie www.lecd.nl.