Veertig procent van de registraties bij de meldpunten in 2016 betreft discriminatie op grond van herkomst en huidskleur. Dat blijkt uit de Monitor Discriminatie 2016 Noord-Nederland, die de drie noordelijke Discriminatie Meldpunten (antidiscriminatievoorzieningen) en de Politie Eenheid Noord-Nederland vandaag presenteren. Bij de politie is dat cijfer 30%. Hiermee is dit de meest voorkomende discriminatiegrond.

De Monitor bevat de gezamenlijke cijfers over discriminatiemeldingen die bij de Meldpunten en de Politie zijn binnengekomen en geregistreerd. Ook het College voor de Rechten van de Mens heeft haar cijfers beschikbaar gesteld.

Discriminatiegrond

Het aantal zaken op grond van seksuele gerichtheid is gestegen van 22 meldingen in 2015 naar 48 in 2016, waarvan 11 meldingen afkomstig zijn van mensen met een vluchtelingenstatus. In de rapportages wordt voor het eerst moslimdiscriminatie expliciet uit de registraties gefilterd en dit geeft een beeld van 16 meldingen bij de politie en 20 bij de Discriminatie Meldpunten.

Aantal geregistreerde meldingen

In Noord-Nederland zijn bij de politie 378, bij de Discriminatie Meldpunten 462 en bij het College voor de Rechten van de Mens 27 meldingen binnengekomen over ervaringen van discriminatie van burgers. In totaal gaat het over 2016 dus om 867 meldingen van burgers.

Opvallend is tevens dat het aantal meldingen bij meldpunten een geringe stijging laat zien, terwijl het aantal meldingen bij de politie met 20% is gedaald. De daling komt overeen met het landelijk beeld bij de politie. Om de oorzaak van de daling te verklaren is aanvullend onderzoek nodig.

Monitor Discriminatie 2016 Noord-Nederland

De monitor is een compacte regionale uitgave die hoort bij het landelijk rapport Discriminatiecijfers in 2016 dat binnenkort ook gepubliceerd wordt. Met deze regionale en landelijke publicaties brengen we de rapportages over discriminatiecijfers in Nederland steeds meer in lijn met elkaar.