Hoe kun je melden?

Wanneer je te maken hebt met discriminatie, zijn er twee mogelijkheden: het indienen van een klacht of het maken van een melding. Bij beide mogelijkheden is de hulpverlening in beginsel kosteloos en word je privacy zorgvuldig bewaakt.

Klacht

Als je gediscrimineerd bent kun je een klacht indienen bij het Meldpunt Discriminatie Drenthe of Meldpunt Discriminatie Emmen. Dit kan via de meldlijn 06-135 748 87 of via het meldingsformulier. Je wordt dan uitgenodigd voor een gesprek. Tijdens dit gesprek luistert een professional naar je verhaal. Wanneer voldoende informatie beschikbaar is, adviseert de klachtbehandelaar je over eventuele vervolgstappen. Wij begeleiden je bij het nemen van deze stappen.

Melding

Als je gediscrimineerd bent of getuige bent geweest van een incident en je wilt dat de gebeurtenis alleen geregistreerd wordt, dan kun je de gebeurtenis ook melden bij het Meldpunt Discriminatie Drenthe of Meldpunt Discriminatie Emmen. Je kan dit melden via de meldlijn 06-135 74 887 of via www.discriminatie.nl