Nederland telt meer transgenders. Het aantal mensen dat hun officiële geslachtsregistratie heeft laten wijzigen, is sterk gestegen.

In de periode 2007-2014 wijzigden zo’n tachtig mensen per jaar hun geslachtsregistratie, in 2015 waren dit er 770, aldus cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Mensen die officieel hun geslacht willen laten wijzigen, moesten vóór 2014 aan bepaalde medische eisen voldoen en langs de rechter. Deze eisen vervielen met de invoering van de transgenderwet. Dit verklaart mogelijk de toename in het aantal wijzigingen, aldus de onderzoekers.

De toename is in lijn met de stijging van aanmeldingen bij genderklinieken en het aantal mensen dat zich in andere (buitenlandse) onderzoeken transgender noemt.

Transgenders hebben veel vaker een laag inkomen, iets wat mogelijk veroorzaakt wordt door vooroordelen en discriminatie, eerdere problemen op de arbeidsmarkt en een verminderde weerbaarheid. Ook zijn ze minder vaak getrouwd.

‘Transitieverlof’

COC Nederland roept de regering op tot aanvullende maatregelen ter bevordering van transgenderemancipatie. De organisatie noemt de SCP-cijfers heel zorgelijk. ”De achterstand op de arbeidsmarkt laat zien dat vooroordelen en discriminatie een volwaardige deelname van transpersonen aan de maatschappij vaak nog in de weg staan. Dat moet snel veranderen.”

Het COC bepleit, net als Transgender Netwerk Nederland (TNN), dat in de Algemene wet gelijke behandeling een expliciet verbod op transgenderdiscriminatie wordt opgenomen. Ook bepleiten de beide belangenorganisaties dat er een wettelijk recht op ‘transitieverlof’ komt, zodat de de transitie voor zowel transpersonen als werkgevers naar verwachting soepeler kan verlopen.

Ook pleiten COC en TNN voor kortere wachtlijsten voor transgenderzorg en voor vergoeding van alle behandelingen.

Bron: www.nu.nl