Deze handreiking bundelt de belangrijkste lessen bij de aanpak van LHBTI-gericht geweld uit de afgelopen
5 jaar. Doelgroep zijn gemeenten zelf, gemeentelijke ketenpartners en professionals die zich in
willen zetten voor veilige wijken voor LHBTI’s. In een notendop geven we informatie en tips over het
probleem en de aanpak. Praktijkvoorbeelden en verwijzingen naar aanvullende informatie maken de
handleiding ook geschikt als naslagwerk. Lees hier de volledige handreiking.