Monitor discriminatie Noord-Nederland 2018

BIJ DE DISCRIMINATIEMELDPUNTEN IN NOORD-NEDERLAND WORDT STEEDS VAKER MELDING GEMAAKT VAN ONGELIJKE BEHANDELING OP GROND VAN HANDICAP/CHRONISCHE ZIEKTE. Dat blijkt uit de Monitor Noord-Nederland 2018 die de drie noordelijke discriminatiemeldpunten...

LHBT-monitor 2018 SCP

LHBT’s nog steeds op veel terreinen een slechtere leefsituatie dan niet LHBT’s De leefsituatie van LHBT’s is op een aantal terreinen verbeterd, maar is nog steeds slechter dan die van niet-LHBT’s. Verbeterd is dat lesbische/homoseksuele personen in 2017 niet vaker...

Kennisatelier – 18 september

Stagelopen is een essentieel onderdeel van een mbo-opleiding. Zonder stage immers geen diploma. Daarnaast is voor veel studenten de stage een belangrijke eerste kennismaking met de beroepspraktijk. Deze ervaring biedt daarmee een springplank naar de toekomst. Met name...

Hoe ‘anders’ mag je zijn in Drenthe?

Mag je ook in Drenthe zijn wie je bent? Met de ontwikkeling van de film Anders en een lespakket wordt dit onderwerp op een positieve manier onder de aandacht gebracht bij leerlingen op Drentse scholen in het voortgezet onderwijs. Wat is Anders? In opdracht van de...

Vlog De Gelijkheidsstrijders in actie

De eerste vlog van De Gelijkheidsstrijders voor het Meldpunt Discriminatie Drenthe staat online! De vlog is opgenomen tijdens het bevrijdingsfestival op 5 mei in Assen. Ben jij ook zo benieuwd? Bekijk hem...

Monitor Discriminatie Noord-Nederland 2017

Veertig procent van de registraties bij de noordelijke discriminatiemeldpunten in 2017 betreft discriminatie op grond van herkomst en huidskleur. Dat blijkt uit de Monitor Discriminatie 2017 Noord Nederland, die de drie noordelijke Discriminatie Meldpunten...