Monitor discriminatie Noord-Nederland 2018

BIJ DE DISCRIMINATIEMELDPUNTEN IN NOORD-NEDERLAND WORDT STEEDS VAKER MELDING GEMAAKT VAN ONGELIJKE BEHANDELING OP GROND VAN HANDICAP/CHRONISCHE ZIEKTE. Dat blijkt uit de Monitor Noord-Nederland 2018 die de drie noordelijke discriminatiemeldpunten...

LHBT-monitor 2018 SCP

LHBT’s nog steeds op veel terreinen een slechtere leefsituatie dan niet LHBT’s De leefsituatie van LHBT’s is op een aantal terreinen verbeterd, maar is nog steeds slechter dan die van niet-LHBT’s. Verbeterd is dat lesbische/homoseksuele personen in 2017 niet vaker...