MDD aanwezig op Bevrijdingsfestival Drenthe

Vrij zijn betekent ook: zijn wie je bent. En daarom wordt op het Bevrijdingsfestival een streep door discriminatie gezet. Wethouder Ruud Wiersema is op de foto te zien tijdens de opening van het festival. Ook konden bezoekers een streep door discriminatie zetten bij de stand van het meldpunt. Dit werd dan ook gretig gedaan, de foto’s zijn terug te vinden op de facebookpagina van het meldpunt.

Wethouder Wiersema zet een streep door discriminatie.

Wethouder Wiersema zet een streep door discriminatie.

Handreiking Movisie: gratis LHBT beleid voor gemeenten

Gemeenten hebben een belangrijke rol in het bevorderen van de sociale acceptatie van lesbische vrouwen, homomannen, biseksuelen en transgenders (LHBT). Zij kunnen met gerichte inzet en activiteiten ervoor zorgen dat vooroordelen, discriminatie, intimidatie en geweld tegen LHBT’s afneemt. Met als doel dat LHBT’s zich gesteund, veilig(er) en weerbaar(der) voelen in het sociale domein: op school, op straat, op het werk, in de zorg en thuis, in de sport en in hun sociale kring. Deze handreiking biedt gemeenten handvatten om de emancipatie van LHBT’s te bevorderen zonder extra geld uit te geven. Handreiking Movisie

Werkervaringsplaatsen MDD

Het Meldpunt Discriminatie Drenthe heeft twee nieuwe vacatures werkervaringsplaatsen:

Ben jij een echte wereldburger en houd je van diversiteit in de samenleving? Vind jij het leuk om op zoek te gaan naar nieuwe, creatieve oplossingen en nieuwe contacten te leggen? Ben jij enthousiast en kun je ook andere mensen enthousiast maken? Ben je ook nog eens net afgestudeerd aan een Hogeschool van de opleiding Communicatie en/of universitair geschoold richting communicatie en ben je op zoek naar een uitdagende werkervaring? Dan is deze werkervaringsplaats iets voor jou!

Werkervaringsplaats communicatie

Ben jij een echte wereldburger en houd je van diversiteit in de samenleving? Vind jij het leukom op zoek te gaan naar nieuwe, creatieve oplossingen en nieuwe contacten te leggen? Ben jij enthousiast en kun je ook andere mensen enthousiast maken? Ben je ook nog eens net afgestudeerd aan een Hogeschool of Universiteit  in Psychologie, Sociologie, Geografie, Planologie, Filosofie of Bestuurskunde en ben je op zoek naar een uitdagende werkervaring? Dan is deze werkervaringsplaats iets voor jou!

Werkervaringsplaats projectmedewerker

Kerncijfers 2015

De rapportage Kerncijfers is een landelijk overzicht van klachten en meldingen over discriminatie, die door de antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s) in Nederland zijn geregistreerd. Naast informatie over de registraties in 2015, bevat deze Kerncijfers 2015 de totaalcijfers in de periode 2011-2015, uitgesplitst per discriminatiegrond en per maatschappelijk terrein.

Lees hier de rapportage Kerncijfers 2015

Discriminatie Monitor 2015

Eerste gezamenlijke Monitor Drenthe, Groningen, Friesland

Op 21 maart 2016  presenteerden de drie noordelijke discriminatiemeldpunten – Groningen, Fryslân en Drenthe – de Monitor Discriminatie 2015. De Monitor Discriminatie 2015 is het eerste gezamenlijke overzicht van discriminatiemeldingen in de drie noordelijke provincies. De monitor geeft een beeld van de meldingen van ongelijke behandeling die zijn binnengekomen bij het Discriminatie Meldpunt Drenthe, het Discriminatie Meldpunt Tumba en het Meldpunt Discriminatie Groningen.

Toename aantal meldingen in Drenthe

Het aantal meldingen van discriminatie in Drenthe is toegenomen van 178 in 2014 naar 240 in 2015. Dit betreft meldingen bij politie en het Meldpunt Discriminatie Drenthe.

Dit aantal en de toename zegt weinig over hoeveel discriminatie in werkelijkheid voorkomt. Onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau toont aan dat 1 op de 4 mensen discriminatie ervaart. Het is daarnaast bekend dat de meeste mensen die discriminatie ervaren daarvan geen melding doen. Het Meldpunt Discriminatie Drenthe doet om deze reden in 2016 aanvullend onderzoek naar het discriminatie klimaat in de provincie en werkt aan het vergroten van de meldingsbereidheid.

Meeste meldingen op grond van herkomst en seksuele gerichtheid

Toch kan er wel wat gezegd worden over het beeld dat naar voren komt uit het aantal meldingen dat wél wordt gedaan, zeker wanneer we dat plaatsen in het groter geheel van landelijk totaal en we kijken over meerdere jaren. Zoals elk jaar blijken de meeste meldingen in Drenthe te worden gedaan op grond van ras (43%). Met name op de arbeidsmarkt ervaren mensen discriminatie op deze grond. Dit beeld komt overeen met de landelijke kerncijfers.

Het aantal meldingen op grond van seksuele gerichtheid is in Drenthe in 2015 gestegen ten opzichte van 2014 (van 12% naar 18%). De toename wordt veroorzaakt doordat meer data bekend zijn over discriminatoire beledigingen die gemeld zijn bij de politie.

Het belangrijkste terrein waar discriminatie plaatsvond in Drenthe is de arbeidsmarkt (28%).Kijken we naar de aard van de discriminatie dan blijkt dat in de meeste gevallen te gaan om vijandige bejegening (53%), vaak in combinatie met omstreden behandeling (18%).

Aandacht voor de komst van vluchtelingen

De komst van vluchtelingen naar Nederland en het scherpe maatschappelijke debat is zichtbaar in gesprekken die medewerkers van het meldpunt voeren. Burgers zijn bezorgd en vragen om uitleg van het meldpunt over feiten. In Noord-Nederland bestaat er een breed draagvlak voor steun aan vluchtelingen en integratie lear more. De weerstand was in 2015 in de noordelijke provincies minder heftig dan op vele plaatsen elders in het land. De bereidheid om vluchtelingen te steunen is groot.

 

 

Spandoek tegen discriminatie op voetbalveld Assen

De spelers van VVOG kwamen het veld op na een afkoelperiode, maar er werd niet meer verder gespeeld.

Voetbalclub VVOG staat zaterdag voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen ACV uit Assen in de hoofdklasse C stil bij racisme en discriminatie.

Voorzitter Laurens de Kleine zal een spandoek met de tekst ‘Zeg nee tegen racisme en discriminatie’ onthullen.

De voetbalclub uit Harderwijk hoopt dat alle amateurverenigingen de actie zullen volgen en dat het uiteindelijk doorwerkt naar de profclubs in Nederland.

Oerwoudgeluiden

VVOG kwam afgelopen week in het nieuws toen aanvaller Pernelly Biya in de uitwedstrijd tegen Harkemase Boys uit Harkema werd geconfronteerd met oerwoudgeluiden. De assistent-trainer van VVOG vond dat de scheidsrechter in moest grijpen. Hij kreeg echter de rode kaart. Daarna besloot VVOG, gevolgd door de spelers van Harkemase Boys, van het veld te stappen.

Toen beide teams na de afkoelingsperiode het veld weer opstapten, maakten ze een gezamenlijk statement en weigerden ze verder te voetballen. Ze speelden de tijd vol door de bal doelloos rond te spelen.

Een camera had de gebeurtenissen vastgelegd. De beelden gingen snel rond in Nederland en daarbuiten en zorgden voor discussie over discriminatie op en rond de voetbalvelden. Bron: Dagblad van het Noorden.

Student loopt stage mis omdat hij homoseksueel is.

Voor veel opleidingen is het lopen van stage een voorwaarden om het diploma te behalen. Daarom is het belangrijk dat werkgevers studenten een eerlijke kans geven op een stageplek. Daarbij mag het niet uitmaken of iemand wel of niet homoseksueel is. Toch werd een student om deze reden onlangs geweigerd. Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt dat hier sprake is van discriminatie. Voor meer informatie, zie de website van mensenrechten.

Typhoon en Giel Beelen zetten zich in tegen discriminatie

Typhoon, Giel Beelen, Lucille Werner en Kees Tol maken zich in een nieuwe campagne hard tegen discriminatie.

Ook Sylvana Simons, Maaike Ouboter, Michael van Praag, Ahmed Aboutaleb, Margriet van der Linden en Bertus van Schorum zijn betrokken bij de nieuwe antidiscriminatiecampagne van de Rijksoverheid.

Die campagne werd woensdagmiddag gelanceerd door minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De BN’ers zetten in een serie reclamespotjes een streep door het woord discriminatie en sporen iedereen aan hun voorbeeld te volgen. Dat kan onder meer door online een eigen poster, banner of afbeelding voor social media te maken. De campagne met als thema Zet een streep door discriminatie wil de bewustwording over discriminatie en de meldingsbereidheid daarvan vergroten.

Bron: nu.nl