21 maart: Internationale dag tegen discriminatie en racisme

Ook dit jaar was er op 21 maart weer veel aandacht voor het onderwerp discriminatie en racisme. Zo zette de gemeente Meppel een streep door discriminatie. De gemeente, in de persoon van wethouder Gert Stam, greep dit moment aan om letterlijk een streep door discriminatie te zetten. Hierbij waren inwoners van Meppel aanwezig, alsook het Meldpunt Discriminatie Drenthe.

Verder werden de landelijke kerncijfers gepubliceerd. Ter gelegenheid van de internationale dag tegen racisme, 21 maart, publiceert de Landelijke Vereniging tegen Discriminatie (LVtD) een factsheet met cijfers en toelichtingen over klachten en meldingen die bij ADV’s zijn binnengekomen in 2016.

Hoe Nederlanders denken over discriminatie

Discriminatie is een belangrijk thema in de Nederlandse samenleving en zal zeker een rol spelen bij de aanstaande verkiezingen. Vooral op de arbeidsmarkt dichten Nederlanders minderheden en specifieke groepen als ouderen weinig kansen toe. Deze negatieve inschatting van discriminatie op de arbeidsmarkt ligt in Nederland op een veel hoger niveau dan in andere EU-landen. Waarom neemt ons land een uitzonderingspositie in? Lees het volledige artikel.

Scholen tekenen voor gelijke kansen en tegen discriminatie

De praktijkscholen en de scholen in het Voorgezet Speciaal Onderwijs in de provincie Groningen en Noord-Drenthe stimuleren gelijke kansen. Zij schenken bewust aandacht aan het tegengaan van discriminatie. Dit hebben de scholen officieel gemaakt door een gezamenlijke intentieverklaring te tekenen. Scholen geven met deze intentie nog extra aandacht om discriminatie tegen te gaan. De Europese Unie vindt dit erg belangrijk en scholen leveren daar graag een bijdrage aan.

Bewustwording gelijke kansen

De scholen ontvangen subsidie van de Europese Unie. Deze gebruiken zij om leerlingen te begeleiden richting de arbeidsmarkt. Het tegengaan van discriminatie vanwege godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras of geslacht is hierbij belangrijk. Voor de scholen is dit al de dagelijkse praktijk. Met deze intentieverklaring wordt dit nog eens extra benadrukt. De scholen proberen de leerlingen gelijke kansen te bieden op de arbeidsmarkt. Ook vragen zij hiervoor aandacht van de buitenwereld, bij bijvoorbeeld werkgevers. Zo proberen de scholen discriminatie tegen te gaan.

Discriminatie is vaak onbewust

Volgens onderzoek van de Europese Unie is discriminatie vaak onbewust gedrag. Bij het aannemen van personeel discrimineren we dus niet bewust. Toch blijkt dat er vaker medewerkers aangenomen worden van dezelfde cultuur, zonder een handicap en van het mannelijke geslacht. Het bewust maken van werkgevers bij het aannemen van personeel, is dus al een belangrijke stap.

Stevige samenwerking

De praktijkscholen en scholen in het Voorgezet Speciaal Onderwijs werken samen binnen de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe. Zij vragen gezamenlijk subsidie aan en delen kennis op het gebied van arbeidsbemiddeling click here. Ook zijn de scholen aangesloten bij Route Arbeid. Dit is een gezamenlijke methode om de jongeren vanuit deze scholen in samenwerking met gemeenten en ouders richting werk te begeleiden. De stevige samenwerking zorgt ervoor dat er ook op onderwerpen als gelijke kansen goed samen opgetrokken wordt. (bron: https://www.agentschapszw.nl/actueel/nieuwsbrieven/2017/esf-nieuwsbrief-2017-1/scholen-tekenen-voor-gelijke-kansen-en-tegen-discriminatie)

Meppel gaat de strijd aan met racisme

Uit recent onderzoek is gebleken dat Meppel op de tweede plaats staat qua racistische incidenten per duizend inwoners in Nederland. Met 0,68 meldingen per 1000 inwoners heeft Meppel alleen Gouda voor zich met 0,97 meldingen per 1000 inwoners. Het Meldpunt Discriminatie Drenthe gaat de komende weken samen met de gemeente Meppel werken aan een plan van aanpak om hier verandering in te brengen. Lees hier het artikel uit het Dagblad van het Noorden.gemeente-meppel-zet-een-streep-door-discriminatie

Zwangerschapsdiscriminatie neemt niet af, maar meldingsbereidheid vrouwen halveert

43% van de vrouwen op de arbeidsmarkt heeft te maken gehad met mogelijke discriminatie wegens zwangerschap of pril moederschap. De omvang van zwangerschapsdiscriminatie is de afgelopen vier jaar niet afgenomen, zo blijkt uit onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens. Wel gedaald is de bereidheid van vrouwen om zwangerschapsdiscriminatie te melden: dit percentage nam af van 26% in 2012 naar 14% nu.

In opdracht van het College voor de Rechten van de Mens enquêteerde TNS NIPO  ruim 1000 vrouwen die in de afgelopen vier jaar zwanger zijn geweest en/of moeder zijn geworden en in deze periode werkten of werk zochten. Aanvullend hielden onderzoekers van het College interviews met vrouwen. Dit onderzoek is een herhaling van het zwangerschapsdiscriminatie-onderzoek dat het mensenrechteninstituut vier jaar terug deed. Waar in 2012 45% van de ondervraagden te maken kreeg met situaties die duiden op zwangerschapsdiscriminatie, blijkt dit percentage nu nog steeds 43%. “Helaas is er geen verbetering opgetreden inzake deze hardnekkige vorm van discriminatie, die de baanzekerheid van vrouwen ondermijnt en een groot maatschappelijk probleem vormt”, zegt Adriana van Dooijeweert, voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens. “Van de door ons ondervraagde vrouwen die tijdens hun zwangerschap op het punt stonden een arbeidsovereenkomst te tekenen, gaf 32% aan dat het contract niet doorging of werd gewijzigd, nadat bekend werd dat zij zwanger waren. Bij 44% van de vrouwen met een aflopend contract, werd dit vermoedelijk niet verlengd wegens zwangerschap. Hoge percentages en bovendien in strijd met de wet.”

In strijd met de wet

Volgens de gelijkebehandelingswet en diverse mensenrechtenverdragen is discriminatie wegens zwangerschap, een kinderwens of moederschap verboden. Toch hebben jaarlijks 50.000 Nederlandse vrouwen ervaringen die wijzen op zwangerschapsdiscriminatie. Opmerkelijk is dat slechts 28% van de vrouwen met een dergelijke ervaring, zich daadwerkelijk gediscrimineerd voelt. Dit lage percentage wordt onder meer veroorzaakt doordat vrouwen te weinig kennis hebben over hun rechten en plichten.

Ondervraagden herkennen mogelijke zwangerschapsdiscriminatie het best als het gaat om ontslag of het niet verlengen van een contract (63%). Mogelijke discriminatie rondom verlof wordt het slechtst herkend (10%). Deze percentages zijn gelijk gebleven sinds 2012. “De acties die de Rijksoverheid naar aanleiding van ons vorige onderzoek heeft ondernomen op het gebied van informatievoorziening, zijn onvoldoende effectief gebleken”, constateert Van Dooijeweert. “De combinatie van het gebrek aan kennis over dit onderwerp en een lagere meldingsbereidheid door vrouwen maken het discriminatieprobleem voor werkgevers onvoldoende zichtbaar. Zo kunnen we dus niet toewerken naar het aanpakken van zwangerschapsdiscriminatie.”

Halvering meldingsbereidheid

Wanneer vrouwen zich gediscrimineerd voelen wegens zwangerschap of moederschap, blijkt slechts 1 op de 7 bereid hier melding van te maken. Dit is bijna een halvering ten opzichte van 2012. De belangrijkste reden voor ondervraagden om deze vorm van discriminatie niet aan te kaarten bij hun werkgever, vakbond of elders, is de verwachting dat ‘dit toch niets uithaalt’. Opvallend is dat het aantal meldingen bij het College de afgelopen vijf jaar wel is toegenomen, wat waarschijnlijk samenhangt met oproepen van het College om zwangerschapsdiscriminatie te melden. Tussen 2011 en 2015 rondde het College jaarlijks meer verzoeken tot oordelen met betrekking tot zwangerschap of moederschap af (gemiddeld 44) dan in de vijf jaar daarvoor ervoor (gemiddeld 15). Uit gegevens van het College blijkt dat meldingen van zwangerschapsdiscriminatie wel degelijk tot genoegdoening kunnen leiden.

Risicofactoren zwangerschapsdiscriminatie

Discriminatie komt op verschillende werkterreinen voor. Denk aan de sollicitatieprocedure, het aangaan (of verbreken van) een arbeidsverhouding, het regelen van arbeidsvoorwaarden en de algemene arbeidsomstandigheden. 1 op de 10 vrouwen geeft aan door hun meest recente zwangerschap een promotie, salarisverhoging of opleiding te zijn misgelopen. 11% werd tijdens een sollicitatieprocedure expliciet afgewezen vanwege zwangerschap, moederschap of kinderwens. Een opmerkelijke risicofactor voor bepaalde vormen van zwangerschapsdiscriminatie blijkt het beroepsniveau. Zo ervaren vrouwen werkzaam op een hoger beroepsniveau meer moeilijkheden bij het opnemen van verlof. Vrouwen werkzaam op een lager beroepsniveau krijgen vaker te maken met openlijke kritiek op hun zwangerschap. Tot de andere factoren die de kans op zwangerschapsdiscriminatie vergroten, behoren onder meer het hebben van een tijdelijk dienstverband, het meemaken van problemen rondom de bevalling, werkzaam zijn in de profitsector, of een leidinggevende functie hebben.

Bevallingscomplicaties

In het herhalingsonderzoek is ook stilgestaan bij de gevolgen die negatieve ervaringen op de werkvloer kunnen hebben voor de gezondheid van moeder en kind. 35% procent van de ondervraagden die werkten of solliciteerden, kreeg bevallingscomplicaties of gezondheidsproblemen. Uit het onderzoek lijken aanwijzingen naar voren te komen dat vrouwen vaker dit type problemen ondervinden, wanneer ze voor hun bevalling op het werk onprettige ervaringen hebben meegemaakt.

Actieplan

Naar aanleiding van zijn onderzoeksrapport roept het College voor de Rechten van de Mens de overheid op een gericht actieplan tegen zwangerschapsdiscriminatie op te stellen en uit te voeren. Dit plan moet zowel een aanzienlijke informatiecomponent richting werkgevers en vrouwen bevatten, als een onderdeel dat gericht is op handhaving installing solar. De rechten en plichten van (aanstaande) moeders in een arbeidsrelatie, maar ook de mogelijke risico’s rondom het werk en de noodzaak van het melden moeten in de informatiecomponent worden opgenomen. In dit actieplan moet, meent het College, de Rijksoverheid de ambitie uitspreken dat het aantal gerapporteerde zwangerschapsdiscriminatie-ervaringen over vijf jaar gehalveerd is.

MDD aanwezig op Bevrijdingsfestival Drenthe

Vrij zijn betekent ook: zijn wie je bent. En daarom wordt op het Bevrijdingsfestival een streep door discriminatie gezet. Wethouder Ruud Wiersema is op de foto te zien tijdens de opening van het festival. Ook konden bezoekers een streep door discriminatie zetten bij de stand van het meldpunt. Dit werd dan ook gretig gedaan, de foto’s zijn terug te vinden op de facebookpagina van het meldpunt.

Wethouder Wiersema zet een streep door discriminatie.

Wethouder Wiersema zet een streep door discriminatie.

Handreiking Movisie: gratis LHBT beleid voor gemeenten

Gemeenten hebben een belangrijke rol in het bevorderen van de sociale acceptatie van lesbische vrouwen, homomannen, biseksuelen en transgenders (LHBT). Zij kunnen met gerichte inzet en activiteiten ervoor zorgen dat vooroordelen, discriminatie, intimidatie en geweld tegen LHBT’s afneemt. Met als doel dat LHBT’s zich gesteund, veilig(er) en weerbaar(der) voelen in het sociale domein: op school, op straat, op het werk, in de zorg en thuis, in de sport en in hun sociale kring. Deze handreiking biedt gemeenten handvatten om de emancipatie van LHBT’s te bevorderen zonder extra geld uit te geven. Handreiking Movisie

Werkervaringsplaatsen MDD

Het Meldpunt Discriminatie Drenthe heeft twee nieuwe vacatures werkervaringsplaatsen:

Ben jij een echte wereldburger en houd je van diversiteit in de samenleving? Vind jij het leuk om op zoek te gaan naar nieuwe, creatieve oplossingen en nieuwe contacten te leggen? Ben jij enthousiast en kun je ook andere mensen enthousiast maken? Ben je ook nog eens net afgestudeerd aan een Hogeschool van de opleiding Communicatie en/of universitair geschoold richting communicatie en ben je op zoek naar een uitdagende werkervaring? Dan is deze werkervaringsplaats iets voor jou!

Werkervaringsplaats communicatie

Ben jij een echte wereldburger en houd je van diversiteit in de samenleving? Vind jij het leukom op zoek te gaan naar nieuwe, creatieve oplossingen en nieuwe contacten te leggen? Ben jij enthousiast en kun je ook andere mensen enthousiast maken? Ben je ook nog eens net afgestudeerd aan een Hogeschool of Universiteit  in Psychologie, Sociologie, Geografie, Planologie, Filosofie of Bestuurskunde en ben je op zoek naar een uitdagende werkervaring? Dan is deze werkervaringsplaats iets voor jou!

Werkervaringsplaats projectmedewerker