Ik discrimineer niet! Asser Dialoog organiseert discussieavond

Op dinsdag 23 mei organiseert Asser Dialoog een discussieavond over Discriminatie in de Noabershop aan de Rolderstraat in Assen.

Discrimineer jij? Waarschijnlijk niet zal je zeggen. Toch ligt discriminatie zomaar op de loer zonder dat we daar erg in hebben. Een afwijkend uiterlijk, een hoofddoek, de buitenlandse vriend van je dochter. Heeft discriminatie een functie of belemmert het juist in onze samenleving.

Er worden uitdagende stellingen gepresenteerd en men gaat erover met elkaar in gesprek. Want jij vindt toch ook iets van discriminatie?asserdialoog2

Wanneer: dinsdag 23 mei 2017, 19:00-21:30 uur, inloop vanaf 19:00 uur.
Waar: De Noabershop, Rolderstraat 9, 9402 AM Assen.
Toegang: vrij

Asser Dialoog is een initiatief van de Noabershop Assen en het Platform Levensbeschouwelijke Organisaties Assen. Nadere informatie via Tonko Beishuizen (tonkobeishuizen63@yahoo.com).

Meer officiële wijzigingen van geslachtsregistratie in Nederland

Nederland telt meer transgenders. Het aantal mensen dat hun officiële geslachtsregistratie heeft laten wijzigen, is sterk gestegen.

In de periode 2007-2014 wijzigden zo’n tachtig mensen per jaar hun geslachtsregistratie, in 2015 waren dit er 770, aldus cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Mensen die officieel hun geslacht willen laten wijzigen, moesten vóór 2014 aan bepaalde medische eisen voldoen en langs de rechter. Deze eisen vervielen met de invoering van de transgenderwet. Dit verklaart mogelijk de toename in het aantal wijzigingen, aldus de onderzoekers.

De toename is in lijn met de stijging van aanmeldingen bij genderklinieken en het aantal mensen dat zich in andere (buitenlandse) onderzoeken transgender noemt.

Transgenders hebben veel vaker een laag inkomen, iets wat mogelijk veroorzaakt wordt door vooroordelen en discriminatie, eerdere problemen op de arbeidsmarkt en een verminderde weerbaarheid. Ook zijn ze minder vaak getrouwd.

‘Transitieverlof’

COC Nederland roept de regering op tot aanvullende maatregelen ter bevordering van transgenderemancipatie. De organisatie noemt de SCP-cijfers heel zorgelijk. ”De achterstand op de arbeidsmarkt laat zien dat vooroordelen en discriminatie een volwaardige deelname van transpersonen aan de maatschappij vaak nog in de weg staan. Dat moet snel veranderen.”

Het COC bepleit, net als Transgender Netwerk Nederland (TNN), dat in de Algemene wet gelijke behandeling een expliciet verbod op transgenderdiscriminatie wordt opgenomen. Ook bepleiten de beide belangenorganisaties dat er een wettelijk recht op ‘transitieverlof’ komt, zodat de de transitie voor zowel transpersonen als werkgevers naar verwachting soepeler kan verlopen.

Ook pleiten COC en TNN voor kortere wachtlijsten voor transgenderzorg en voor vergoeding van alle behandelingen.

Bron: www.nu.nl

Voel je vrij om jezelf te zijn

18222359_1457749620913976_6369955226310887682_nOp 5 mei vierde Nederland de bevrijding en dat we sindsdien 72 jaar in vrijheid leven. Dit werd gevierd op veertien Bevrijdingsfestivals door heel Nederland. Het Meldpunt Discriminatie Drenthe was overdag aanwezig op het Bevrijdingsfestival in Assen. Ons thema: Ik voel mij vrij om mijzelf te zijn!

Na het aansteken van het Bevrijdingsvuur door de minister-president om 13.00 uur op Bevrijdingspop Haarlem gingen alle Bevrijdingsfestivals van start. Naast tal van muzikale feestelijkheden werd er ook aandacht besteed aan maatschappelijk projecten. Meldpunt Discriminatie Drenthe, gefaciliteerd door CMO STAMM, stond traditiegetrouw bij Bevrijdingsfestival Drenthe met een stand op het Plein van de vrijheid aan de Baggelhuizerplas.

Geleidelijk aan stroomde het terrein vol met gezinnen met jonge kinderen en later op de dag met jongeren. Ondanks de kou zat de stemming er goed in. Bezoekers gaven aan dat ze het belangrijk vinden dat het Meldpunt zichtbaar is om mensen bewust te maken van de vrijheid dat je mag zijn wie je bent en dat het jammer is dat het hebben van een meldpunt voor discriminatie nodig is.

Facebookactie

Bezoekers konden een statement maken door bij de stand verkleed op de foto te gaan met de borden “Ik voel mij vrij om mijzelf te zijn!” en “Ik zet een streep discriminatie”. De foto’s zijn geplaatst op de Facebookpagina van het Meldpunt Discriminatie Drenthe. Wie de facebookpagina liked en de eigen foto deelt, maakt kans op twee vrijkaartjes voor de bioscoop. De winnaar wordt half mei bekend gemaakt.

Geslaagde dag

Ook dit jaar was het Bevrijdingsfestival Drenthe weer een succes! Binnen een korte tijd heeft het Meldpunt Discriminatie Drenthe veel mensen bereikt. We willen alle bezoekers bedanken die met ons samen de vrijheid hebben gevierd! We kunnen terug kijken op een geslaagde dag.

“Vrijheid betekent ook dat je mag zijn wie je bent. Of je nou, hetero, homo, blank, donker, gehandicapt of 23 bent. Iedereen mag er zijn”.

21 maart: Internationale dag tegen discriminatie en racisme

Ook dit jaar was er op 21 maart weer veel aandacht voor het onderwerp discriminatie en racisme. Zo zette de gemeente Meppel een streep door discriminatie. De gemeente, in de persoon van wethouder Gert Stam, greep dit moment aan om letterlijk een streep door discriminatie te zetten. Hierbij waren inwoners van Meppel aanwezig, alsook het Meldpunt Discriminatie Drenthe.

Verder werden de landelijke kerncijfers gepubliceerd. Ter gelegenheid van de internationale dag tegen racisme, 21 maart, publiceert de Landelijke Vereniging tegen Discriminatie (LVtD) een factsheet met cijfers en toelichtingen over klachten en meldingen die bij ADV’s zijn binnengekomen in 2016.

Hoe Nederlanders denken over discriminatie

Discriminatie is een belangrijk thema in de Nederlandse samenleving en zal zeker een rol spelen bij de aanstaande verkiezingen. Vooral op de arbeidsmarkt dichten Nederlanders minderheden en specifieke groepen als ouderen weinig kansen toe. Deze negatieve inschatting van discriminatie op de arbeidsmarkt ligt in Nederland op een veel hoger niveau dan in andere EU-landen. Waarom neemt ons land een uitzonderingspositie in? Lees het volledige artikel.

Scholen tekenen voor gelijke kansen en tegen discriminatie

De praktijkscholen en de scholen in het Voorgezet Speciaal Onderwijs in de provincie Groningen en Noord-Drenthe stimuleren gelijke kansen. Zij schenken bewust aandacht aan het tegengaan van discriminatie. Dit hebben de scholen officieel gemaakt door een gezamenlijke intentieverklaring te tekenen. Scholen geven met deze intentie nog extra aandacht om discriminatie tegen te gaan. De Europese Unie vindt dit erg belangrijk en scholen leveren daar graag een bijdrage aan.

Bewustwording gelijke kansen

De scholen ontvangen subsidie van de Europese Unie. Deze gebruiken zij om leerlingen te begeleiden richting de arbeidsmarkt. Het tegengaan van discriminatie vanwege godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras of geslacht is hierbij belangrijk. Voor de scholen is dit al de dagelijkse praktijk. Met deze intentieverklaring wordt dit nog eens extra benadrukt. De scholen proberen de leerlingen gelijke kansen te bieden op de arbeidsmarkt. Ook vragen zij hiervoor aandacht van de buitenwereld, bij bijvoorbeeld werkgevers. Zo proberen de scholen discriminatie tegen te gaan.

Discriminatie is vaak onbewust

Volgens onderzoek van de Europese Unie is discriminatie vaak onbewust gedrag. Bij het aannemen van personeel discrimineren we dus niet bewust. Toch blijkt dat er vaker medewerkers aangenomen worden van dezelfde cultuur, zonder een handicap en van het mannelijke geslacht. Het bewust maken van werkgevers bij het aannemen van personeel, is dus al een belangrijke stap.

Stevige samenwerking

De praktijkscholen en scholen in het Voorgezet Speciaal Onderwijs werken samen binnen de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe. Zij vragen gezamenlijk subsidie aan en delen kennis op het gebied van arbeidsbemiddeling. Ook zijn de scholen aangesloten bij Route Arbeid. Dit is een gezamenlijke methode om de jongeren vanuit deze scholen in samenwerking met gemeenten en ouders richting werk te begeleiden. De stevige samenwerking zorgt ervoor dat er ook op onderwerpen als gelijke kansen goed samen opgetrokken wordt. (bron: https://www.agentschapszw.nl/actueel/nieuwsbrieven/2017/esf-nieuwsbrief-2017-1/scholen-tekenen-voor-gelijke-kansen-en-tegen-discriminatie)

Meppel gaat de strijd aan met racisme

Uit recent onderzoek is gebleken dat Meppel op de tweede plaats staat qua racistische incidenten per duizend inwoners in Nederland. Met 0,68 meldingen per 1000 inwoners heeft Meppel alleen Gouda voor zich met 0,97 meldingen per 1000 inwoners. Het Meldpunt Discriminatie Drenthe gaat de komende weken samen met de gemeente Meppel werken aan een plan van aanpak om hier verandering in te brengen. Lees hier het artikel uit het Dagblad van het Noorden.gemeente-meppel-zet-een-streep-door-discriminatie

Zwangerschapsdiscriminatie neemt niet af, maar meldingsbereidheid vrouwen halveert

43% van de vrouwen op de arbeidsmarkt heeft te maken gehad met mogelijke discriminatie wegens zwangerschap of pril moederschap. De omvang van zwangerschapsdiscriminatie is de afgelopen vier jaar niet afgenomen, zo blijkt uit onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens. Wel gedaald is de bereidheid van vrouwen om zwangerschapsdiscriminatie te melden: dit percentage nam af van 26% in 2012 naar 14% nu.

In opdracht van het College voor de Rechten van de Mens enquêteerde TNS NIPO  ruim 1000 vrouwen die in de afgelopen vier jaar zwanger zijn geweest en/of moeder zijn geworden en in deze periode werkten of werk zochten. Aanvullend hielden onderzoekers van het College interviews met vrouwen. Dit onderzoek is een herhaling van het zwangerschapsdiscriminatie-onderzoek dat het mensenrechteninstituut vier jaar terug deed. Waar in 2012 45% van de ondervraagden te maken kreeg met situaties die duiden op zwangerschapsdiscriminatie, blijkt dit percentage nu nog steeds 43%. “Helaas is er geen verbetering opgetreden inzake deze hardnekkige vorm van discriminatie, die de baanzekerheid van vrouwen ondermijnt en een groot maatschappelijk probleem vormt”, zegt Adriana van Dooijeweert, voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens. “Van de door ons ondervraagde vrouwen die tijdens hun zwangerschap op het punt stonden een arbeidsovereenkomst te tekenen, gaf 32% aan dat het contract niet doorging of werd gewijzigd, nadat bekend werd dat zij zwanger waren. Bij 44% van de vrouwen met een aflopend contract, werd dit vermoedelijk niet verlengd wegens zwangerschap. Hoge percentages en bovendien in strijd met de wet.”

In strijd met de wet

Volgens de gelijkebehandelingswet en diverse mensenrechtenverdragen is discriminatie wegens zwangerschap, een kinderwens of moederschap verboden. Toch hebben jaarlijks 50.000 Nederlandse vrouwen ervaringen die wijzen op zwangerschapsdiscriminatie. Opmerkelijk is dat slechts 28% van de vrouwen met een dergelijke ervaring, zich daadwerkelijk gediscrimineerd voelt. Dit lage percentage wordt onder meer veroorzaakt doordat vrouwen te weinig kennis hebben over hun rechten en plichten.

Ondervraagden herkennen mogelijke zwangerschapsdiscriminatie het best als het gaat om ontslag of het niet verlengen van een contract (63%). Mogelijke discriminatie rondom verlof wordt het slechtst herkend (10%). Deze percentages zijn gelijk gebleven sinds 2012. “De acties die de Rijksoverheid naar aanleiding van ons vorige onderzoek heeft ondernomen op het gebied van informatievoorziening, zijn onvoldoende effectief gebleken”, constateert Van Dooijeweert. “De combinatie van het gebrek aan kennis over dit onderwerp en een lagere meldingsbereidheid door vrouwen maken het discriminatieprobleem voor werkgevers onvoldoende zichtbaar. Zo kunnen we dus niet toewerken naar het aanpakken van zwangerschapsdiscriminatie.”

Halvering meldingsbereidheid

Wanneer vrouwen zich gediscrimineerd voelen wegens zwangerschap of moederschap, blijkt slechts 1 op de 7 bereid hier melding van te maken. Dit is bijna een halvering ten opzichte van 2012. De belangrijkste reden voor ondervraagden om deze vorm van discriminatie niet aan te kaarten bij hun werkgever, vakbond of elders, is de verwachting dat ‘dit toch niets uithaalt’. Opvallend is dat het aantal meldingen bij het College de afgelopen vijf jaar wel is toegenomen, wat waarschijnlijk samenhangt met oproepen van het College om zwangerschapsdiscriminatie te melden. Tussen 2011 en 2015 rondde het College jaarlijks meer verzoeken tot oordelen met betrekking tot zwangerschap of moederschap af (gemiddeld 44) dan in de vijf jaar daarvoor ervoor (gemiddeld 15). Uit gegevens van het College blijkt dat meldingen van zwangerschapsdiscriminatie wel degelijk tot genoegdoening kunnen leiden.

Risicofactoren zwangerschapsdiscriminatie

Discriminatie komt op verschillende werkterreinen voor. Denk aan de sollicitatieprocedure, het aangaan (of verbreken van) een arbeidsverhouding, het regelen van arbeidsvoorwaarden en de algemene arbeidsomstandigheden. 1 op de 10 vrouwen geeft aan door hun meest recente zwangerschap een promotie, salarisverhoging of opleiding te zijn misgelopen. 11% werd tijdens een sollicitatieprocedure expliciet afgewezen vanwege zwangerschap, moederschap of kinderwens. Een opmerkelijke risicofactor voor bepaalde vormen van zwangerschapsdiscriminatie blijkt het beroepsniveau. Zo ervaren vrouwen werkzaam op een hoger beroepsniveau meer moeilijkheden bij het opnemen van verlof. Vrouwen werkzaam op een lager beroepsniveau krijgen vaker te maken met openlijke kritiek op hun zwangerschap. Tot de andere factoren die de kans op zwangerschapsdiscriminatie vergroten, behoren onder meer het hebben van een tijdelijk dienstverband, het meemaken van problemen rondom de bevalling, werkzaam zijn in de profitsector, of een leidinggevende functie hebben.

Bevallingscomplicaties

In het herhalingsonderzoek is ook stilgestaan bij de gevolgen die negatieve ervaringen op de werkvloer kunnen hebben voor de gezondheid van moeder en kind. 35% procent van de ondervraagden die werkten of solliciteerden, kreeg bevallingscomplicaties of gezondheidsproblemen. Uit het onderzoek lijken aanwijzingen naar voren te komen dat vrouwen vaker dit type problemen ondervinden, wanneer ze voor hun bevalling op het werk onprettige ervaringen hebben meegemaakt.

Actieplan

Naar aanleiding van zijn onderzoeksrapport roept het College voor de Rechten van de Mens de overheid op een gericht actieplan tegen zwangerschapsdiscriminatie op te stellen en uit te voeren. Dit plan moet zowel een aanzienlijke informatiecomponent richting werkgevers en vrouwen bevatten, als een onderdeel dat gericht is op handhaving. De rechten en plichten van (aanstaande) moeders in een arbeidsrelatie, maar ook de mogelijke risico’s rondom het werk en de noodzaak van het melden moeten in de informatiecomponent worden opgenomen. In dit actieplan moet, meent het College, de Rijksoverheid de ambitie uitspreken dat het aantal gerapporteerde zwangerschapsdiscriminatie-ervaringen over vijf jaar gehalveerd is.