Monitor discriminatie Noord-Nederland 2018

BIJ DE DISCRIMINATIEMELDPUNTEN IN NOORD-NEDERLAND WORDT STEEDS VAKER MELDING GEMAAKT VAN ONGELIJKE BEHANDELING OP GROND VAN HANDICAP/CHRONISCHE ZIEKTE.

Dat blijkt uit de Monitor Noord-Nederland 2018 die de drie noordelijke discriminatiemeldpunten (antidiscriminatievoorzieningen) en de Politie-eenheid Noord-Nederland vandaag presenteren. Voor het vierde jaar op rij is er bij de discriminatiegrond handicap/chronische ziekte een stijging waarneembaar bij de Meldpunten.

In 2018 werd er 71 keer melding gemaakt van discriminatie op deze grond. In 2017 was dit 60 keer het geval en in 2016 ging het om 44 meldingen. In 2015 waren er nog 35 meldingen. In de jaren daarvoor waren deze aantallen nog kleiner.
De Monitor bevat de gezamenlijke cijfers over discriminatiemeldingen die bij de Meldpunten en de Politie zijn binnengekomen en geregistreerd. Ook het College voor de Rechten van de Mens heeft haar cijfers beschikbaar gesteld. In Noord-Nederland zijn bij de politie 310, bij de Discriminatie Meldpunten 440 en bij het College voor de Rechten van de Mens 35 meldingen binnengekomen over ervaringen van discriminatie van burgers, this post.

Het aantal discriminatiemeldingen op grond van herkomst of huidskleur is bij de Meldpunten de
afgelopen jaren nagenoeg gelijk; in 2018 werd dit in 191 gevallen genoemd als discriminatiegrond. Bij de politie laten de cijfers een grilliger verloop zien. De reden hiervoor is niet bekend; er is aanvullend onderzoek noodzakelijk om te achterhalen waardoor dit kan.

De arbeidsmarkt is verreweg het meest genoemde terrein waarop gediscrimineerd wordt bij meldingen van de Meldpunten. In 2018 gingen 109 van de 440 meldingen over ongelijke behandeling op de
arbeidsmarkt. Daarnaast wordt de openbare ruimte ook vaak aangewezen als een plek waar discriminatie ervaren of gesignaleerd wordt.

De Monitor Discriminatie kan gezien worden als een compacte, publieksvriendelijke factsheet rondom het thema ‘discriminatie’ in Noord-Nederland. Naast de cijfers over discriminatie informeert de Monitor over op welke wijze de Meldpunten d.m.v. voorlichtingen en gastlessen aandacht schenken aan deze thematiek.

LHBT-monitor 2018 SCP

LHBT’s nog steeds op veel terreinen een slechtere leefsituatie dan niet LHBT’s

De leefsituatie van LHBT’s is op een aantal terreinen verbeterd, maar is nog steeds slechter dan die van niet-LHBT’s. Verbeterd is dat lesbische/homoseksuele personen in 2017 niet vaker geweld meemaken dan heteroseksuele personen. Daarentegen zijn LHB’s wel vaker slachtoffer van cyberpesten en voelen zij zich onveiliger dan heteroseksuelen. LHB’s, en dan met name biseksuelen, hebben een minder gezonde leefstijl en meer lichamelijke en psychische gezondheidsproblemen. Ook ervaren LHB’s meer negatieve bejegining op het werk en burn-outklachten. De ervaren leefsituatie van transgender personen steekt op alle terreinen negatief af in vergelijking met cisgender (niet transgender) personen.

Dit zijn enkele conclusies uit de publicatie LHBT-monitor 2018: De leefsituatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender personen in Nederland.

Kennisatelier – 18 september

springplank

Stagelopen is een essentieel onderdeel van een mbo-opleiding. Zonder stage immers geen diploma. Daarnaast is voor veel studenten de stage een belangrijke eerste kennismaking met de beroepspraktijk. Deze ervaring biedt daarmee een springplank naar de toekomst. Met name studenten met een hoofddoek en een niet-Westerse achtergrond hebben moeite met het vinden van een stageplek. Dit zet studenten, scholen en bedrijven voor een uitdaging, want hoe kunnen scholen waarborgen dat iedereen gelijke kansen krijgt? Denk met ons mee over de voorlichting en methoden en meld je aan voor dit kennisatelier!

Stage als Springplank voor iedereen
In Noord-Nederland is in 2017 het project Stage als Springplank voor iedereen gestart. Ontwikkeld en uitgevoerd door CMO STAMM in samenwerking met de drie Noordelijke meldpunten; Meldpunt Discriminatie Drenthe, het Discriminatie Meldpunt Groningen en Tûmba.

De werkmap Gelijke start – gelijke kansen voor iedereen bevat voorlichtingsprogramma’s/workshops over discriminatie en vooroordelen voor stagecoördinatoren mbo-opleidingen, stagebegeleiders werkleerbedrijven en studenten. Voordat we deze voorlichting aan betrokken groepen aanbieden, hebben we je feedback nodig om onze methoden aan te scherpen.

UITNODIGING

Datum Dinsdag 18 september 2018
Tijdstip  11:00 – 15:00 uur, inloop vanaf 11:00 uur
Locatie Hitachi Capital Mobility Stadion (voormalig Euroborg), Boumaboulevard 41, 9723 ZS Groningen
Kosten  Gratis
Genodigden (Beleids)medewerkers, het college en de raad van gemeenten in Groningen en Drenthe

 

Programma

Welkom vanaf                  11.00 uur  inloop met koffie en thee

Start kennisatelier          11.30 uur  kennismaken, een korte terugblik op het project Stage als springplank voor iedereen en een theatraal intermezzo zijn de onderdelen van het programma voor de lunch.

Na de lunch gaan we een uur aan de slag in de workshops. Daarna bespreken we plenair de reacties uit workshops.

Sluiting                                15.00 uur een korte evaluatie

Aanmelden

Aanmelden kan tot 3 september a.s. Wij stellen het op prijs als je deze uitnodiging verder verspreidt binnen je professionele netwerk.

 

 

 

 

 

 

Hoe ‘anders’ mag je zijn in Drenthe?

Mag je ook in Drenthe zijn wie je bent? Met de ontwikkeling van de film Anders en een lespakket wordt dit onderwerp op een positieve manier onder de aandacht gebracht bij leerlingen op Drentse scholen in het voortgezet onderwijs.

Wat is Anders?

In opdracht van de Provincie Drenthe is de film Anders ontwikkeld. Deze film geeft aandacht aan de positie van transgenders en in het algemeen de acceptatie van mensen die anders zijn. De film vertelt het verhaal van de 14-jarige Alex die worstelt met zijn identiteit en manier waarop de omgeving naar hem kijkt.  (Zie foto-inzet).

Lespakket over het thema anders

De film Anders komt beschikbaar in een speciaal ontwikkeld lespakket voor leerlingen van klas 3 en 4 havo / vwo en voor leerlingen van klas 1 en 2 van het mbo.  In het lespakket staat het thema ‘Anders’ centraal. Het lespakket bestaat uit de film Anders, drie lesbrieven en een evaluatieformulier. CMO STAMM heeft in opdracht van de Provincie Drenthe en in afstemming met het onderwijs de ontwikkeling van het lespakket gecoördineerd. De film en het lespakket is voor deze scholen in Drenthe kosteloos beschikbaar.

Lespakket richt zich op breed thema

Het lespakket richt zich niet uitsluitend op transgenders. Het doel is om naar aanleiding van de film het thema ‘Anders’ breed te benaderen. Mensen die anders zijn, worden vaak met argwaan bekeken. Sommigen ervaren anderen die afwijken van de eigen normen als bedreigend of zelfs minderwaardig. Met dit lespakket gaan met dit thema actief en op een persoonlijke manier aan de slag.

Vervolg: doe mee!

Havo-, vwo- en mbo-scholen in Drenthe kunnen geheel kosteloos de film aanvragen en vertonen in de klas. We zijn 1 juni gestart met een pilot om het lespakket daarna te evalueren. De pilot loopt van 1 juni tot en met september 2018. Het is de bedoeling dat de film in deze pilot fase op vijf scholen wordt getoond. Meedoen aan de pilot? dat kan! Je ontvangt dan een link voor de film en het lesmateriaal digitaal, zodat je zelf les kunt geven. Aan de hand van jouw  feedback wordt het  lespakket geoptimaliseerd. Vanaf het schooljaar 2018 – 2019 is de film en het lespakket kosteloos beschikbaar op alle Drentse scholen.

Vlog De Gelijkheidsstrijders in actie

De eerste vlog van De Gelijkheidsstrijders voor het Meldpunt Discriminatie Drenthe staat online! De vlog is opgenomen tijdens het bevrijdingsfestival op 5 mei in Assen. Ben jij ook zo benieuwd? Bekijk hem hier!

Monitor Discriminatie Noord-Nederland 2017

Veertig procent van de registraties bij de noordelijke discriminatiemeldpunten in 2017 betreft discriminatie op grond van herkomst en huidskleur. Dat blijkt uit de Monitor Discriminatie 2017 Noord Nederland, die de drie noordelijke Discriminatie Meldpunten (antidiscriminatievoorzieningen) en de Politie-eenheid Noord-Nederland vandaag presenteren. Bij de politie is dat cijfer 38%. Hiermee is dit, net als in 2016, de meest voorkomende discriminatiegrond. De Monitor bevat de gezamenlijke cijfers over discriminatiemeldingen die bij de Meldpunten en de Politie zijn binnengekomen en geregistreerd. Ook het College voor de Rechten van de Mens heeft haar cijfers beschikbaar gesteld.

In Noord-Nederland zijn bij de politie 298, bij de Discriminatie Meldpunten 443 en bij het College voor de Rechten van de Mens 33 meldingen binnengekomen over ervaringen van discriminatie van burgers.

Het aantal discriminatiemeldingen op grond van herkomst of huidskleur is bij de Meldpunten de afgelopen jaren nagenoeg stabiel. Bij de politie laten de cijfers een grilliger verloop zien. De reden hiervoor is niet bekend; er is aanvullend onderzoek noodzakelijk om te achterhalen waardoor dit kan. Discriminatie op grond van handicap/chronische ziekte laat voor het derde jaar op rij een stijging zien. In 2017 werd er 60 keer melding gemaakt op deze grond, in 2016 was dat 44 keer het geval en in 2015 ging het om 35 meldingen. Ook wordt zwangerschapsdiscriminatie en discriminatie van transgenders vaker genoemd. De arbeidsmarkt is verreweg het meest genoemde terrein waarop gediscrimineerd wordt bij meldingen van de Meldpunten. In 2017 gingen 127 van de 443 meldingen over discriminatie op de arbeidsmarkt. Het aantal meldingen op grond van seksuele gerichtheid is bij de Meldpunten gedaald van 48 in 2016 naar 31 in 2017. Bij de politie is op deze grond ook een daling zichtbaar, van 124 in 2016 naar 76 in 2017. Een oorzaak van de daling is niet direct duidelijk. Wel zetten steeds meer overheden specifiek beleid uit om discriminatie op grond van seksuele gerichtheid tegen te gaan. Mogelijk speelt dit een rol.

Het format van de Monitor Discriminatie Noord-Nederland is dit jaar overgenomen door verschillende regio’s in het land. De Monitor Discriminatie kan gezien worden als een compacte, publieksvriendelijke factsheet rondom het thema ‘discriminatie’ in Noord-Nederland. Naast de cijfers over discriminatie informeert de Monitor over op welke wijze de Meldpunten d.m.v. voorlichtingen en gastlessen aandacht schenken aan deze thematiek

Werkervaringsplaats Meldpunt Discriminatie Drenthe

Ben jij een echte wereldburger en houd je van diversiteit in de samenleving? Vind jij het leuk om creatief te denken en nieuwe contacten te leggen? Ben jij enthousiast en kun je ook andere mensen enthousiast maken? Ben je ook nog eens net afgestudeerd aan een hogeschool of universiteit en ben je op zoek naar een uitdagende werkervaring? Dan is deze werkervaringsplaats iets voor jou!

Wat zoeken wij?

Wij zoeken voor het komende half jaar een collega die werkervaring op wil doen om het Meldpunt Discriminatie Drenthe steviger op de kaart te zetten. Je ondersteunt de consulent en de adviseurs binnen het meldpunt zowel inhoudelijk als in de organisatie van (communicatie-) projecten. Je draait volledig mee in het team en krijgt veel eigen verantwoordelijkheid. Dit betekent concreet dat je:

  • Meedenkt en meewerkt aan het vernieuwen en optimaliseren van het meldpunt
  • Communicatiewerkzaamheden uitvoert voor het meldpunt, zoals bijhouden website en social media, zorgdragen voor (digitaal) communicatie materiaal
  • Voorlichting geeft op basisscholen en voortgezet onderwijs
  • Contacten legt met relevante (gemeentelijke) organisaties en netwerken
  • Acties bedenkt op relevante maatschappelijke thema’s
  • Aanwezig bent bij evenementen om het MDD onder de aandacht te brengen
  • Helpt om vrijwilligers en ervaringsdeskundigen te werven

Wat bieden wij?

Deze werkervaringsplaats is geschikt voor hbo- en wo-afgestudeerden. Het is een leerzame werkplek waar je veel vrijheid en verantwoordelijkheid krijgt over de (ontwikkeling van) projecten. De werkervaringsplaats omvat een periode van maximaal zes maanden waarin je bij voorkeur drie tot vier dagen per week aan de slag gaat. De indeling van deze uren zal variëren en is nader overeen te komen. Je krijgt inspirerende begeleiding, een uitgebreid netwerk en een beperkte vergoeding (€ 200,- per maand, voor vier dagen). Uiteraard worden je reis- en onkosten ook vergoed.

Wat is het Meldpunt Discriminatie Drenthe?

Het Meldpunt Discriminatie Drenthe is een onafhankelijke organisatie die zich ten doel stelt het voorkomen, signaleren en bestrijden van discriminerende uitingen, gedragingen of regelgeving. Alle inwoners van de provincie Drenthe kunnen bij het meldpunt terecht, wanneer zij discriminatie ervaren of er getuigen van zijn. Uit onderzoek is gebleken dat 1 op de 4 mensen discriminatie ervaart. Lang niet iedereen meldt dit ook. Wij willen de komende periode de bekendheid van het meldpunt en de meldingsbereidheid van mensen verder vergroten.

Interesse?

Ben je geïnteresseerd en is deze werkervaringsplaats jou op het lijf geschreven? Mail dan je motivatiebrief en CV naar Lisette Trinksl.trinks@cmostamm.nl. Vermeld hierbij in het onderwerp dat het om de werkervaringsplaats Meldpunt Discriminatie Drenthe gaat.

Niet voor jou, wel voor een andere topper?

Misschien past de rol je niet of ben je niet (actief) op zoek. Ken je iemand die geschikt is? Stuur de vacature dan gerust door.

‘Veel uitzendbureaus discrimineren als opdrachtgever daarom vraagt’

Uit onderzoek van het televisieprogramma Radar blijkt dat veel uitzendbureaus discrimineren op afkomst als een opdrachtgever daarom vraagt.

Voor de uitzending van maandagavond zijn 78 uitzendbureaus gebeld met de vraag of ze mensen konden leveren voor een callcenter, maar geen Turken, Surinamers of Marokkanen. Daar zouden de bedrijven in het verleden slechte ervaringen mee hebben gehad.

Bijna de helft, 47 procent, ging hier direct in mee. Maar 36 procent van de uitzendbureaus weigerde dit en zei dat het niet mag. De overige uitzendbureaus deden geen uitspraken over het maken van de selectie.

In Nederland moet iedereen, ongeacht afkomst, evenveel kans hebben op een baan. Dat staat in de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB) en in artikel 1 van de Grondwet.

De uitzendbureaus die Radar heeft gebeld, zijn gevestigd in de provinciale hoofdsteden.

(bron: Nu.nl)

Honderdvijftig mensen bij mars tegen homohaat en discriminatie

Ongeveer honderdvijftig mensen zijn zondagmiddag samengekomen om te protesteren tegen discriminatie en homohaat. Iets na 13.00 uur begon de protestmars, die is georganiseerd door Black Queer & Trans Resistance NL.

Geweld tegen homo’s leek de laatste tijd op te laaien, waardoor ook in de gemeenteraad de incidenten zijn besproken. Wethouder Diversiteit Simone Kukenheim (D66) was zondag één van de sprekers.

Daarnaast vragen de betogers aandacht voor discriminatie binnen de gayscene. “LHBT-personen van kleur worden racistisch bejegend of als een lustobject gezien,” aldus de organisatie.

De protestactie begon bij metrostation Wibautstraat en eindigde rond 16.00 bij Vereniging ons Suriname op de Zeeburgerdijk.

(bron: nu.nl)